Dette dokumentet beskriver arbeidsmiljøet i Nordkapp kommune

Rapporten om arbeidsmiljøet får ikke ansatte lese. Den beskriver varsler som rådmannen ikke tar tak i.

Sladdet arbeidsmiljørapport fra Nordkapp kommune

Her er to av de tre og en halv sidene med sladdet tekst som beskriver arbeidsmiljøet i Nordkapp. Rapporten er skrevet av et eksternt firma, og anonymisert av kommunen.

Foto: Skjermdump

I april i år sendte hovedtillitsvalgt i Nordkapp kommune et varsel til rådmann Raymond Robertsen. Der kom det fram at en leder i kommunen har lekket opplysninger ansatte har gitt i fortrolighet, og kommentert på personalsaker til andre ansatte i kommunen.

«Det har vist seg at opplysninger som ansatte på avdelingen gir til sin leder i fortrolighet blir delt/utlevert til andre ansatte. Utlevering av taushetsbelagte opplysninger kan bekreftes av andre ansatte,» skrev Fagforbundet i varselet, som NRK har fått se.

I et senere svar lister Fagforbundet opp flere forhold, blant annet at «en ansatt har bedt om å bli overført til ny leder – dette blir 'lekket' om til annen ansatt med ordene 'hun er nå bare slik'».

Krevde å få identifisert varsler

Raymond Robertsen

Raymond Robertsen har vært rådmann i Nordkapp kommune siden mai 2017.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Rådmann Raymond Robertsen svarte noen dager senere at han ser alvorlig på saken, men trenger konkrete opplysninger for å gå videre med varselet.

I brevet ber han også å få snakke med personer som kan bekrefte forholdene. Til det svarer Fagforbundet at de ansatte ikke lenger vil snakke med rådmannen. De var redd for negativ oppmerksomhet.

En og en halv måned senere avslutter rådmannen saken, uten tiltak.

– Varsleren var ikke i stand til å gi meg ytterligere opplysninger, og da var det vanskelig for undertegnede å ta tak i varslet, sier Robertsen til NRK.

Føler seg mistrodd

Marith Bakkevold, hovedtillitsvalgt i Nordkapp kommune

Marith Bakkevold, hovedtillitsvalgt i Nordkapp kommune, er ikke fornøyd med rådmannens behandling av varslene.

Foto: Privat

– Varselet vårt er ikke håndtert. Rådmannen mener det vi skriver i varselet ikke stemmer, sier hovedtillitsvalgt Marith Bakkevold i Fagforbundet.

– Rådmannen må erkjenne at det er arbeidsmiljø-utfordringer. Han bagatelliserer og mener det er de ansatte som ikke tåler omstillinger og endringer, sier Bakkevold.

Rådmann Robertsen sier det var møter mellom alle tillitsvalgte og verneombud i kommunen i 2018, og at bildet fra disse møtene er noe annet enn det Fagforbundet beskriver.

– Nordkapp kommune har vært gjennom store omstillinger i sektorene, og det er naturlig at dette kan skape noe uro i organisasjonen, sier Robertsen.

Rådmannen avviser at han la bort varselet fordi han ikke fikk vite identiteten på varsleren.

– Identiteten på varselet av 9. april er styret i Fagforbundet i Nordkapp. Således er identiteten på varsleren kjent, sier han.

Varsler kan slik rådmannen ser det, ikke underbygge varselet med opplysninger det er mulig å få verifisert, og den det blir varslet om stiller seg uforstående til varselet. Undertegnede vil derfor meddele partene om at saken avsluttes, og konklusjonen er at det ikke er mulig å finne et grunnlag for selve varselet

Raymond Robertsen, rådmann

Skal kunne varsle anonymt

Atle Sønsteli Johansen, jurist i LO, sier på generelt grunnlag at varslingsreglene er til for å beskytte arbeidstaker. Det er blant annet forbudt for arbeidsgiver å straffe varslere.

– Jo mer alvorlig et varsel er, jo mer ressurser må man forvente at arbeidsgiver legger i behandlingen av varselet, sier Johansen.

I kommunens egne regler for varsling oppfordres ansatte til å ikke være anonyme, nettopp for å lettere kunne følge opp saken.

Hemmelig rapport om arbeidsmiljø

Vinteren 2017 var Arbeidstilsynet på tilsyn i en sektor i kommunen. Det var etter Fagforbundet varslet om et sterkt forverret arbeidsmiljø. Da slo tilsynet fast at de ansattes mulighet til medvirkning var for dårlig. De skrev også at kommunen måtte kartlegge og vurdere arbeidsmiljøet.

Ansatte opplever manglende tillitt til den jobben de utfører, de blir fratatt arbeidsoppgaver, de opplever forskjellsbehandling og blir utsatt for kritikk i media fra overordnet nivå i kommunen.

Situasjonen er blitt slik at ansatte mistrives og gruer seg til å gå på jobb.

Arbeidstilsynets rapport

Som resultat av tilsynet ble den aktuelle sektoren i kommunen undersøkt av et eksternt firma. 18 ansatte ble intervjuet om arbeidsmiljøet. Rapporten kritiserte ledelsen i administrasjonen, ifølge kilder NRK har snakket med. Kun fire ansatte har fått lese rapporten, som har vært unntatt offentlighet. De andre ansatte har kun fått den opplest av ledelsen én gang.

Rådmann Robertsen sier rapporten har vært tilgjengelig for gjennomlesning, men ikke delt ut, for å hindre spredning av rapporten.

Da NRK ba om innsyn i rapporten, hadde kommunen først sladdet tre og en halv side med tekst. Det som sto igjen var hovedsakelig generelle beskrivelser av lederroller og organisering. Kommunen begrunner sladdingen med at opplysningene er gitt i fortrolighet og er om enkeltpersoner.

– Kommunen har brukt hundrevis av timer på oppfølging, flere hundre tusen kroner på konsulenter og bedriftshelsetjeneste, samt at det er gjennomført minst to selvstendige oppfølgingsprosjekter, sier rådmann Robertsen.