Rådmann: Opprett løypa selv om Fylkesmannen har klaget

Vadsø bør opprette sin nye skuterløype, selv om Fylkesmannen sier at vedtaket ikke er lovlig. Det skriver rådmannen i Vadsø i sin innstilling til kommunestyret neste uke.

Snøskuter

Den nye skuterløypa i Vadsø skal gå fra Byvann til Andersby og knytte sammen løypene som i dag finnes på øst- og vestsiden av byen. (Illustrasjonsfoto)

Foto: Snøskuterklubbens fellesorganisasjon

Den omstridte skuterløypa mellom Byvannet og Andersby ble vedtatt i desember. Fylkesmannen mente konsekvensen for natur og friluftsliv var så dårlig utredet at vedtaket ikke var lovlig. I klagen ber Fylkesmannen om at løypa ikke blir opprettet før det er endelig avklart om vedtaket er lovlig.

Trosser loven

Dette kan Fylkesmannen kreve med utgangspunkt i forvaltningsloven. Men det bør ikke politikerne bry seg om, skriver rådmannen i sin innstilling til kommunestyret, som møtes torsdag i neste uke.

Innstillingen er helt i tråd med det ordfører Hans-Jacob Bønå varslet da NRK ba om en kommentar til Fylkesmannens klage. Bønå ville ikke garantere at de ga etter for kravet om å utsett løypa.

Ingen skade

Rådmannen begrunner innstillingen med at klagen fra Fylkesmannen ikke hadde noen nye opplysninger. Siden politikerne var kjent med alle forhold da de gjorde vedtaket, er det ikke sannsynlig at de vil ombestemme seg på grunn av klagen, skriver han.

Dessuten mener han at en skuterløype kan nedlegges uten at det har skjedd noen stor skade – dersom det viser seg at vedtaket ikke er lovlig.

Fylkesmannen i Finnmark er selv blitt inhabil etter klagen. Den blir trolig avgjort av Fylkesmannen i Troms.