Radiosendere kan redde liv

Forskere har utviklet små, lette radiosendere som kan være løsningen for å hindre påkjørsel av rein og sau langs vei og jernbane. Men reineier og. leder i Saltfjellet reinbeitedistrikt, Per Ole Oskal, jubler ikke for en slik løsning.