Professor: Tror en felles region vil gå ut over lokaldemokratiet

Onsdag valgte Jan Tore Sanner å utsette beslutningen om å slå sammen fylker i nord. Heldigvis, sier professor, som frykter for lokaldemokratiet.

Regionreformen

Det var på forhånd knyttet spenning til spørsmålet om Nord-Norge vil bli til en eller to regioner, men Sanner ønsker nå å utsette en beslutning.

Nils Aarsæther

Professor i samfunnsplanlegging Nils Aarsæther.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Det blir en forvitring av demokratiet. Det vil være færre som engasjerer seg politisk og det vil bli en mer tydelig elitedanning rundt det som eventuelt blir en ny regionhovedstad, sier professor i samfunnsplanlegging Nils Aarsæther.

Han har liten tro på at regjeringens regionreform vil være egnet for Nord-Norge.

I går la Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner frem stortingsmeldingen om nye regioner. Det var på forhånd knyttet spenning til spørsmålet om Nord-Norge vil bli til en eller to regioner, men Sanner ønsker nå å utsette en beslutning.

Utsatte på grunn av avstandene

Ministeren begrunner utsettelsen blant annet med de store avstandene i nord, men er klar på fordelene ved de nye regioner:

– Når vi gjennomfører denne reformen så er det fordi vi ser at større regioner kan løse grenseoverskridende utfordringer. Ved en region med sterkere muskler vil man kunne løse flere oppgaver, sa Sanner onsdag.

Regjeringas opprinnelige ønske var én nordnorsk region, men nå kommer altså stortingsproposisjonen med forslag om ei todeling. Dersom det nye Troms og Finnmark fylke blir virkelighet, blir landets desidert største med et flatemål på nesten 74 000 kvadratkilometer og ei befolkning på knappe 250 000 mennesker. Kjøreavstanden mellom Vardø i nordøst til Narvik i sørvest, gjennom Norge, er på mer enn ett tusen kilometer.

Jona Tore Sanner og statsminister Erna Solberg under tirsdagens trontaledebatt i Stortinget.

Sanner mener at større regioner vil kunne løse flere oppgaver.

Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix

– Tungvint

Professor Aarsæther tror derimot ikke det bare er avstandene som gjør at inndelingen lar vente på seg.

– Nord-Norge er imot hele inndelingsdiskusjonen, og dette er noe som kommer ovenfra, og som ikke har bakgrunn i befolkninga eller representantene i Nord-Norge. Derfor blir det heldigvis, etter mitt syn, stoppet opp – i henhold til det lokale demokratiet. Var det mindre motstand, kunne de ha trumfet gjennom slik som Hedmark og Oppland.

Aarsæther trekker også fram de politiske prosessene, som et eksempel – hvor det vil være vanskelig å enes om felles politiske representanter.

– Det er utrolig tungvint å tenke seg at et lokalt demokrati skal fungere med avstandene i en region fra Bindal til Vardø, eller hvordan man innad i partiene skal nominere ulike representanter, sier han.