Private aktører tjener millioner på høy inngangsavgift til Nordkapplatået

Norsk Friluftsliv frykter smitteeffekt til andre friluftsområder om ikke avgiften senkes.

Backe på Nordkapp

Opptil 270 kroner må turister betale for å nyte denne utsikten. Det er det mange som mener er for dyrt.

Foto: Vegard Breie

– Jeg forstår ikke at det er grunnlag for en slik pris. Her burde kommunen ha vært mye tydeligere på banen, og satt begrensninger for hva Scandic og Rica Eiendom kan ta som inngangsavgift til et friluftsområde, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv

Generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal, mener inngangsavgiften til Nordkapplatået er altfor høy. – Norsk natur er gratis, sier han.

Foto: Joe Urrutia

Han har i mange år vært kritisk til at Rica Eiendom og Scandic-kjeden, som eier og driver anlegget på Nordkapplatået, krever så mye som 270 kroner i inngangsavgift for å komme inn på området.

Norsk natur er gratis

Festeavtalen mellom Rica Eiendom og grunneier, FeFo, skal fornyes til neste år, og om ingenting gjøres for å redusere prisnivået, frykter Heimdal at det kan ha en smitteeffekt – fordi Rica Eiendom og Scandic tjener mange titalls millioner kroner årlig på ordningen.

– Når kommersielle aktører kan tjene gode penger på en såpass høy avgift for å nyte en utsikt, så er vi redd for at andre aktører kan være fristet til å gjøre det samme andre steder. Det må departementet sette en stopper for, sier han.

– Norsk natur er gratis – den tilhører oss alle. Vi må få et rimelig prisnivå for folk som vil inn og nyte naturen.

Vilkårene oppfylt

Heimdal mener altså at departementet må på banen, fordi kommunen – som har gitt Rica Eiendom og Scandic løyve til inngangavgiften – i hans øyne har sviktet.

Kristina Hansen med cruiseskip i bakgrunnen

Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen (Ap), ønsker ikke å kommentere prisnivået, fordi hun mener at vilkårene i avtalen er oppfylt.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Ordfører i Nordkapp kommune, Kristina Hansen (Ap), sier på sin side at vilkårene til avtalen som er inngått mellom partene er oppfylt.

– Friluftsloven sier at det må være gjort investeringer på et friluftsområde for at man kan ta inngangspenger der. Disse vilkårene er til stede. Dette har både kommunestyret og sentrale myndigheter konkludert med, sier hun.

Likevel innrømmer hun at hun gjerne skulle ha sett at mer av inntektene fra Nordkapplatået havnet lokalt.

– Vi mener det er et potensial for større lokale ringvirkninger av den naturressursen som Nordkapplatået er. Det har vært et uttrykt ønske i mange år, sier hun.

Ikke gratis å drive

Distriktsdirektør for Scandic i Nord-Norge, Knut Sigurd Pettersen, mener derimot at de bidrar til den lokale økonomien.

Knut Sigurd Pettersen

Distriktsdirektør for Scandic i Nord-Norge, Knut Sigurd Pettersen, begrunner inngangsavgiften i de investeringene som er gjort for å tilrettelegge området.

Foto: Rune Berg / NRK

– Vi skaper flere helårlige arbeidsplasser. Det er dette som normalt sett er verdiskapning lokalt, sier han.

Han avviser dessuten at inngangsprisen er et grep fra aktørenes side for å få størst mulig utbytte av anlegget. Han begrunner prisen heller i de investeringene de har gjort for å tilrettelegge området for besøkende.

– Nåverdien av investeringene som er gjort der er på 350 millioner kroner, og disse investeringene skal forrentes, sier han.

– Det er på ingen måte gratis å drive på Nordkapp.