NRK Meny
Normal

Har flertall for å beholde skolestruktur i Alta

Ingen skoler legges ned i det nye forslaget.

Presse

Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og uavhengig representant legger frem omforent forslag til skolestruktur i Alta.

Foto: Robin Mortensen

– I denne saken var det naturlig at vi samarbeidet, sier Trine Noodt fra Venstre, som nå bryter med tidligere samarbeidspartner – Høyre.

Det var partiene Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og uavhengig representant som kom med det nye forslaget på pressekonferansen sin i Alta fredag. Sammen har partiene flertall.

Forslaget inneholder:

  • Prinsipp om nærskoler ligger fast, og gjelder i hele Alta kommune.
  • Altaskolene skal være 1-7 skoler, rene ungdomsskoler eller 1-10 skoler.
  • Klassestørrelse i sentral Alta, som også inkluderer Tverrelvdalen skole og Øvre-Alta skole.
  • Det utarbeides retningslinjer for innskriving av 1. klasse, dersom det er kapasitet til dette ved den aktuelle skole.
  • En vil bruke frigjorte midler på innhold i skolen, framfor å finansiere økte kapitalkostnader som følge av nye bygg.
  • Ved bedre utnyttelse av klassekapasitet og eksisterende skolearealer, vil en redusere med ca. a15 klasser fram mot 2020.

Ifølge partiene mener de at dette vil føre til blant annet følgende vedtak.

  • Ingen skoler legges ned.
  • Det settes i gang planlegging av to nye barnehager på Aronnes og i Saga/Kaiskuru.
  • Gakori skole opprettholdes som 2 parallelle 1-7 skoler.
  • Elvebakken, Komsa og Bossekopp skoler blir en parallell 1-7 skole, der overflødig skoleareal saneres eller alternativt brukes til andre formål.

Samarbeider med andre

Partiene sier at de ønsket å legge fram forslaget sitt nå, slik at de som er berørt skal få mest mulig avklaring.

Noodt mener at de har landet på en riktig løsning.

– For å ta en beslutning i en slik sak som berører mange, så må vi se på økonomi og elevprognoser. Vi har lett etter mest mulig fakta, for å gjøre en best mulig beslutning. Dette manglet kanskje sist gang. Nå mener vi at vi har funnet gode nok argumenter for at dette er riktig, sier hun.

Saken skal opp i kommunestyret 23. juni.

Tommy Berg i Alta SV kommenterer samarbeidet med de andre partiene slik:

– SV og Arbeiderpartiet ligger jo nært opp mot hverandre. Men vi vil alltid forsøke å få flertall, for å få våre saker gjennom, sier han.

– Skeptisk

Høyres leder Ivar Pettersen, er skeptisk til det nye forslaget.

– Dette må hentes inn fra totalbudsjettet. Det vil gå ut over en annen sektor. Om det blir helse, drift eller annen sektor, gjenstår å se, sier han.

– Så du tror ikke på disse tallene som legges fram, og at man skal klare å spare 15 millioner kroner på denne måten?

– Nei, og jeg er i hvert fall veldig skeptisk til det, sier han.