NRK Meny

Positiv til rettslig løsning

Et rettslig oppgjør i Finnmark jordskifterett kan være eneste mulighet til å løse de årelange reinbeitekonfliktene på Finnmarksvidda. Det sa Fylkesmannen i Finnmark i et møte med reindrifta i Vest-Finnmark i går. Uklare beitegrenser på vinterbeitene har bidratt til interne konflikter og et for høyt reintall, og har ikke latt seg løse med dialog. Både reineiere og reindriftsstyret sa seg positiv til forslaget om en rettslig løsning.