Porsangerordfører: – Store mangler i budsjettet

– Det kommer til å bli et knalltøft 2017. Ordfører i Porsanger (Ap) Aina Borch er tydelig preget etter dagens budsjettforhandling. Hun må nå styre etter et budsjett hun mener er uforsvarlig og selv stemte mot.

Ordfører Aina Borch ved sitt skrivebord

Det har vært en tøff dag med budsjettforhandlinger som ikke gikk veien for Porsangerodfører Aina Borch.

Foto: Kenneth Strømsvåg

– Det som overrasker meg er at Tverrpolitisk liste (TLP) og Høyre kjøpslo så mye med hverandre at de nå har vedtatt et budsjett som etter mitt skjønn er uforsvarlig.

Borch mener de gått på rammetilpasning på veldig mange områder. Hun tror det kommer til å stramme seg til for administrasjonen, ved mange avdelinger. Hun er også bekymret for flere kritiske stillinger som er satt vakant.

Det var tøffe tak under dagens budsjettforhandling. Tverrpolitisk liste i Porsanger fikk med seg Høyre og Frp, og budsjettet ble vedtatt med 11 mot 8 stemmer.

– Dere har jobbet hardt for å få dette i mål. Forstod dere hvor tøffe forhandlinger det ble?

– Jeg har lenge forberedt meg på at det kom til å bli et tøft budsjettmøte fordi vi er i mindretall. Vi mistet flertallet da vi gikk inn for investering i snuhavna.

– Vi har vært i dialog med både TLP og vi har åpnet døra for å snakke med høyre. Og i dag blir vi kritisert for å ikke ha vilje nok til å få til samarbeid – samtidig som jeg ikke har opplevd at dørene har vært åpen for å diskutere andre sine.

Villig til upopulære valg

For Porsanger Høyre var det stor villighet til å ta noen upopulære valg for å få gjennom noen av sine hjertesaker. De ville foreslå på kommunestyremøte å legge ned Børselv skole og ungdomstrinnet i Billefjord – men droppet forslaget.

– Vi måtte sette vårt budsjett til side når vi så at det ikke var mulig å få flertall, sier Jonas Nymo, leder i Høyre til iFinnmark.

De droppet forslaget om skolenedleggelser, og valgte å støtte det partiet som de mente de selv fikk mest igjen hos.

– Vi måtte se hvor vi fikk mest igjen, ved enten å støtte Arbeiderpartiet eller TLP. Vi valgte det siste, og fikk igjennom flere av våre hjertesaker på helsesiden, sier Nymo til avisa.

Nymo mener Aps budsjettforslaget et «makkverk».

– De innrømmet at de ikke var kommet i mål. Med et overskudd på bunnlinja på 2748 kroner i et budsjett på 350 millioner kroner, viser det at de ikke var i mål.

Nymo mener at Aina Borch og Ap har gjort et dårlig forarbeid, og var sta i kommunestyret.

– Høyre var kritiske til våre disponeringer i budsjettet. Samtidig tok de inn 7,3 millioner i rammetilpasninger til TLP uten å ha kvalitetssikret tallene, så jeg er overrasket over at høyre som et ansvarlig parti gikk inn på den linja som de gjorde. Det kommer til å bli et knalltøft 2017, mener Borch.