NRK Meny
Normal

Porsanger kommune risikerer søksmål

Porsanger kommune risikerer erstatningssøksmål etter sitt snuhavn-nei. Under tirsdagens ekstraordinære generalforsamling i snuhavnselskapet ble det foreslått et nytt hastemøte, for å ta stilling til om selskapet skal stille erstatningskrav til kommunen etter aksjeloven.

Snuhavn i Porsanger

Drømmen om ei snuhavn for cruisebåter i Porsanger ble i dag nok en gang knust.

Foto: Pressebilde / Northcape Turnaround Port

Ordfører Knut Roger Hansen sier til IFinnmark at han tar til etterretning det blir et nytt hastemøte som skal ta stilling til et eventuelt søksmål. Han har allerede sendt ut innkalling til et ekstraordinært formannskapsmøte, hvor dette skal behandles.

Knut Roger Hanssen

Ordfører Knut Roger Hansen tar til etterretning det blir et nytt hastemøte som skal ta stilling til et eventuelt søksmål

Foto: André Bendixen / NRK

– Vi hadde generalforsamling i dag, tirsdag. Styret hadde fremmet et forslag om å øke aksjekapitalen med 15 millioner kroner. Porsanger kommune skulle gå inn med 10 millioner og Porsanger Boligstiftelse skulle gå inn med fem millioner, sier styreleder i selskapet, Per Amundsen.

Det forslaget falt i det Porsanger kommune stemte mot styrets forslag og følgelig var det 51,7 prosent av stemmene som stemte mot.

En av de mindre aksjonærene, Turistutvikling AS, mener at de vil lide økonomisk tap fordi kommunen som største aksjonær stemte nei til emisjon. Og de mener kommunen selv ugjenkallelig har bekreftet at det skal gjennomføres. Derfor vil de ta stilling til erstatningskrav etter aksjeloven.

Prosjektet fordyres

En seawalk til 45 millioner kroner er bestilt og skulle etter planen leveres nå i mai. Hele prosjektet hadde i 2013 en kostnadsramme på 64 millioner kroner. I dag finnes det ikke en krone.

Per Arve Amundsen

Styreleder i snuhavnprosjektet har fremdeles tror på at de skal få cruiseturister til Porsanger.

Foto: Dragan Čubrilo / NRK

Snuhavnprosjektet fordyres som følge av økonomisk krøll, men styreleder i selskapet, Per Amundsen, vil ikke si hvor mye. Men han sier at selskapet vil avvente å begjære seg konkurs.

Porsanger kommune er den største aksjonæren i selskapet. Ordfører, Knut Hansen uttrykker en viss skuffelse over at aktører i nord ikke har stilt mer opp om prosjektet, men understreker til NRK at det er lite midler i nord.

– Det har vært gjort mange vurderinger før vi sa nei til emisjon, sier Hansen. Porsanger kommune har prøvd på alle måter å få til en finansieringsløsning, men vi møter motstand i flere lovverk. Derfor har vi rett og slett ikke mulighet å gå inn med midler.

Tror på cruisetrafikk

Ei snuhavn innerst i Porsangerfjorden skal gjøre det mulig for store cruiseskip å legge til, og på den måten øke turismen i kommunen. Drømmen om ei snuhavn for cruisebåter i Porsanger ble i dag nok en gang knust. Og det ambisiøse snuhavnprosjektet i Porsanger er et synkende skip.

Ordfører, Knut Roger Hansen, har fremdeles tror på at de skal få cruise-turister til Lakselv, selv om Snuhavn-prosjektet har strandet.

Aktørene ser nå på to andre løsninger, sier Hansen.

Generalforsamling i Northcape Turnaroundport er også optimistiske med tanke på muligheten for to nye løsninger for cruise-skip, der alternativene er bruk av livbåter for å frakte turistene til land, eller ankring utenfor Nordkapp i stedet for Hamnbukt i Lakselv.