NRK Meny

Populært fiske – men liten fangst

Tallene for sommerens fiske på finsk side av Tanavassdraget er nå publisert. De viser at det ble tatt tilsammen 20,3 tonn laks, som er 6,5 tonn mindre enn i fjor. Dermed har laksefangsten på finsk side gått ned med 20 prosent. På norsk side har ikke Tanavassdragets fiskeforvaltning ennå fått inn alle fangstmeldingene.