Politisk engasjement etter Trump

SVs partisekretær Kari Elisabeth Kaski sier til Dagsavisen at hun tror det amerikanske valget har ført til at flere vil engasjere seg politisk. SV har fått 200 nye medlemmer de siste to ukene. Også Arbeiderpartiet, Venstre, Senterpartiet, KrF og Frp har hatt medlemsvekst siden det amerikanske presidentvalget.