Politimesteren får ikke taletid om beredskapen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap skal sammen med kommunene i Finnmark komme nærmere en beslutning for hvor distriktets 110-sentral skal ligge. Politimester Ellen Katrine Hætta, har ikke fått taletid.

Ellen Katrine Hætta

Politimester Ellen Katrine Hætta, mener sentralen i Tromsø vil ha så mange travle dager, at det ikke blir nok tid til faglig veiledning og støtte under en hendelse.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Politimester i Finnmark politidistrikt, Ellen Katrine Hætta, har tidligere sagt hun er bekymret for hva den eventuelle flyttingen av sentralen kan gjøre med beredskapen i fylket.

– Jeg har fått forklart av DSB at de var mest interessert i dialogen med kommunen. Jeg tenker det likevel er viktig at jeg er der og gir et - om nødvendig, korrigerende bilde av beredskapssituasjonen i Finnmark, sier Hætta.

– Ikke betryggende

Politimester Hætta har tidligere sendt ut et debattinnlegg angående beredskapen i Finnmark. I innlegget skrev hun blant annet at en sentral i Tromsø ikke er betryggende for oss som lever i Finnmark.

– Hva ville du sagt dersom du fikk snakke på møtet?

DSB

DSB ønsker en felles sentral i Tromsø, men Hætta mener det er avgjørende med en samlokalisert sentral i Kirkenes.

Foto: Hans Christian Eide / NRK

– Jeg ville fremhevet den viktige beredsskapsrollen som en samlokalisert nødsentral kommer til å ha. Et felles situasjonsbilde betyr mye mer i dag, enn for bare to år siden. Det at de som skal løse oppdragene faktisk har en forståelse om hva som skjer der ute, og får en operasjonssentral som har ett bilde på hva som skjer ute i situasjonen, er det jeg hadde snakket om, sier Hætta.

– Hva synes du om at politimesteren ikke får taletid om beredskapen i fylket?

– Jeg forstår at DSB ser veldig isolert på brann og brannberedskap. De teller veldig på antall hendelser, og den luksusen har ikke jeg som beredskapsansvarlig i Finnmark. Jeg har et større ansvar. Jeg føler også ansvar sikkerheten til brannmannskapet som skal ut å løse oppdrag, sier Hætta.

Får ingen særbehandling

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB, sier at Hætta på lik linje med alle andre på møtet kan komme med sine synspunkter.

Cecilie Daae

Direktør i DSB, Cecilie Daae, mener Finnmark er et unikt fylke i forbindelse med samfunnssikkerhet og beredskap

Foto: Helsedirektoratet

– Vi har informert Hætta om at hun ikke får egen taletid på punktet, altså en type særbehandling, men at hun er svært velkommen til å komme med sine synspunkter, sier direktør i DSB, Cecilie Daae.

Hættas engasjement i forbindelse med 110-sentralen har blitt lagt merke til av DSB, og direktøren støtter politimesteren i at synergieffekter av samlokaliseringsprosjekter er viktig.

DSB mener Finnmark er et unikt fylke i forbindelse med samfunnssikkerhet og beredskap.

– Geografi, værmessige forhold og hvordan befolkningen bor gjør fylket unikt. Vi er i en situasjon med et helt endret utfordringsbilde knyttet til ekstremvær og det sikkerhetspolitiske, forklarer Daae.