NRK Meny
Normal

Politiet lover innsats mot problemområder

Flere områder i Finnmark utpeker seg med mye ulovlig skuterkjøring. Reinpolitiet følger med og lover intensiverte kontroller.

Skuterløyper

Finnmark har en rekke skuterløyper som Reinpolitiet mener både er trygge og tilstrekkelige for dem som vil kjøre.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Tidligere denne uka gikk politiet i Øst-Finnmark ut og lovet intensiverte kontroller i Kirkenes-området fordi et område der er sterkt prega av ulovlig skuterkjøring.

Men det gjelder ikke bare i dette området.

– Det er flere områder i fylket som peker seg ut med mye ulovlig kjøring. Dette er vi klar over og vil følge nøye med, sier seksjonsleder for Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård.

Hun erkjenner dog at de naturligvis må være på rett plass til rett tid for slå ned på ulovlighetene.

Inger Anita Øvregård

Seksjonsleder i Reinpolitiet, Inger Anita Øvregård sier de er kjent med at det i enkelte områder i Finnmark er ekstra mye ulovlig skuterkjøring.

Foto: Andre Bendixen / NRK

Farlig og forstyrrende

Og for dem som ikke forstår hvorfor man bare kan kjøre i løypene forklarer Øvregård:

– For det første er løypenettet lag ti sikre områder, og det er stikker som viser hvor løypa går. Dermed unngår man blant annet rasfarlige områder. For det andre er motorferdsel i utmark regulert av hensyn til viltet.

– Spesielt utover vinteren når vi nærmer oss yngletid er det viktig å ta hensyn, sier hun.

– Pass på holdningene

En stor del av skuterkjøringen som ikke er lovlig er det ungdommer som står for.

– Det er selvfølgelig også godt voksne som ikke alltid følger loven. Vi oppfordrer jo derfor til lovlydighet selv om man ikke er enige i hvordan reglene bør være. Holdningene til voksne smitter lett over til ungdommer, sier hun.

Øvregård understreker at det alltid er førerens ansvar å følge reglene og ta gode valg som hindrer ulykker.

– Og kjøring i brattheng utenfor løype blir alltid anmeldt når vi kontrollerer, slår hun fast.

Straffen for kjøring utafor lovlig løype er til dels store bøter.

Øvregård legger til at antall bøter de seneste årene for ulovlig skuterkjøring har økt i antall.

– Men det har også sammenheng med økt fokus på denne aktiviteten, sier hun.

Setter andre i fare

Reinpolitilederen retter og en advarende pekefinger til de som lar seg friste av lek i bratte lier.

– Ikke nok med at man setter egne liv i fare. Man risikerer også å sette andres liv i fare. Det kan være folk som ferdes i område eller letemannskaper dersom det skulle gå et skred, sier hun.

For skuterførere som er usikker på hvor det er lov å kjøre, så ligger oppdatert kart over alle løyper her.

Fylkesmannen i Finnmark har også en egen side med informasjon om motorferdsel i utmark.

Skutertur

Slik kan også en skutertur fortone seg. Langs løypa og langt fra bratte heng.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK