Politiet kan bli tvunget til å høre

Flere justispolitikere på Stortinget ønsker å pålegge politiledelsen å høre på ansatte og kommuner i forbindelse med politireformen, skriver Politiforum. – Arbeiderpartiet har tatt initiativ til forslaget fordi vi har fått tilbakemeldinger fra de ansatte i politiet om at de ikke i tilstrekkelig grad har fått medvirke ved implementeringen av politireformen, sier AP-nestleder og leder for justiskomiteen, Hadia Tajik til fagbladet.