NRK Meny
Normal

Politiet i Kirkenes får 24 nye stillinger

Norske myndigheter tror mer enn 9.000 personer vil krysse grensa fra Russland og be om asyl i Norge innen året er omme. Nå får politiet 24 nye stillinger for å avhjelpe situasjonen.

Ellen Katrine Hætta politimester i Øst-Finnmark

Politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt er fornøyd med å få 24 nye politistillinger.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

UDI har sagt flere ganger at man aldri kunne forutsi det store antall flykntinger som de siste månedene har kommet over grensa fra Russland i Finnmark.

Flyktninger i kø på Storskog grensestasjon

Flyktninger står i kø på Storskog grensestasjon.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Både kommune, UDI og politiet slitt med å holde følge. Fredag kom det 36 personer over grensa og søkte om asyl.

Får mer politi i øst

Etter drøye tre måneder med økt flyktningstrøm har politimester Ellen Katrine Hætta i Østfinnmark politidistrikt fått forsterkninger – i form av 24 nye politistillinger.

– Disse vil komme fra alle kanter av landet. Vi har også personer i eget distrikt som har engasjement som løpet ut i disse dager. Og de kommer vi da til å telle inn i disse 24 når vi da tar dem inn igjen, sier Hætta til NRK.

Politimesteren mener at opp mot 9.000 flyktninger kan komme over grensa fra Russland i år. Økningen i antall politistillinger i Østfinnmark har en varighet på seks måneder.

Hittil i år har drøyt 1.200 personer kommet til Finnmark fra Russland og bedt om asyl i Norge.

Flere leger og sykepleiere

Dette skaper også utfordringer for helsevesenet, sier fylkeslege Eivind Merok. Det er nå satt inn tiltak for å hindre spredning av smittsomme sykdommer.

– Det vanlige programmet er at vi gjør en vurdering med tanke på tuberkulose. Derfor tar vi røntgenbilder av lungene og blodprøver. Ellers er det helt vanlige ting som mage- og tarminfeksjoner vi er oppmerksomme på, sier Merok.

Kirkenes

Fjellhallen i Kirkenes. Sør-Varanger kommune har tilsatt flere leger og sykepleiere på grunn av den store tilstrømningen av flyktninger over grensa fra Russland.

Foto: Tore Meek / NTB scanpix

– Er det tilført ekstra ressurser for å håndtere denne situasjonen?

– I Sør-Varanger har man hentet inn ekstra leger og sykepleiere knyttet til de personene som finner seg i Fjellhallen, sier Merok.

UDI har opprettet flyktningmottak i flere kommuner i Nord-Norge, og flyktninger blir nå sendt videre fra Sør-Varanger fortløpende.