NRK Meny

Penger til sjøtransport

Redere som ønsker å etablere nye sjøbaserte godsruter kan nå søke om tilskudd fra Kystverket.

- Sjøtransportens styrke er å kunne frakte store mengder gods over lange strekninger mer klima- og miljøvennlig enn de andre transportformene, sier avdelingsdirektør Sven Martin Tønnessen, på Kystverkets nettsider. Stortinget har bevilget 82 millioner kroner til denne ordningen i 2017.