NRK Meny
Normal

Pengemangel kan stanse felling av rovdyr som tar sau og rein

Pengemangel gjør at de nordligste fylkene kan bli uten jegere når rovdyr dreper sau og rein. Verken kommuner eller staten vil betale for skadefellingslag.

Sauekadaver

Troms og Finnmark kan stå uten egne skadefellingslag i framtiden. Verken kommunene eller staten vil betale regningen. I juli ble det kjent at en bjørn har drept og spist av flere titalls sauer i Tana.

Foto: Privat

I slutten av juli ble det kjent at en sulten bjørn har drept opp mot førti sauer på vandring etter mat i Finnmark.

Uka før hadde bjørn etterlatt 20 sauekadavre i Luftjokdalen i Tana.

Samtidig nektes rovdyrnemda å bruke de pengene som er ment for å dempe og forebygge konflikter, slik de selv vil.

John Karlsen, Roviltnemnda i Troms og Finnmark

John Karlsen, leder for Rovviltnemnda i Troms og Finnmark.

Foto: Øystein Antonsen / NRK

Det sier lederen for Rovviltnemda i Troms og Finnmark, John Karlsen.

– Vi vet hvor skoen trykker, men vi får ikke lov til å utøve makt og myndighet, sier Karlsen til NRK.

Kan stå uten fellingslag

For verken kommunene eller staten vil betale for utgiftene til å administrere interkommunale jaktlag. To vertskommuner har allerede sagt fra seg ansvaret.

Nå frykter lederen for rovviltnemda at de siste fire vil følge etter. Da vil Troms og Finnmark stå uten skadefellingslag.

John Karlsen mener at det eneste riktige er at regionene selv må få mer bestemmelsesrett, og selv få avgjøre i saker der bjørn skader og dreper.

– Det er utrolig viktig at vi ikke mister disse skadefellingslagene, slik vi er i ferd med å gjøre, sier Karslen.

Sau drept av ulv på Kvitvola

Troms og Finnmark kan stå uten egne skadefellingslag i framtiden. Verken kommunene eller staten vil betale regningen.

Foto: Bjørnar Johnsen, Engerdal Fjellstyre

Ber ikke om mer penger

Nemndene ber ikke om ekstra tilskudd. De ønsker å disponere de pengene de allerede har, og i dag går til å dekke administrasjonsutgiftene for kommunene.

Med dagens praksis mener Karlsen at rovviltnemda kun er et alibi etter Stortingets rovviltforlik i 2011, uten at de har mulighet til å agere.

– I praksis er det departementet og Miljødirektoratet som styrer rovviltpolitikken i Norge. Vi er der bare fordi vi er oppnevnt; vi føler ikke at vi har reell makt i det hele tatt, sier Karslen.

Statssekretær i Klima og- miljødepartementet Lars Andreas Lunde vil ikke gi Rovdyrnemda ytterligere fullmakt. Han mener fortsatt at hovedansvaret bør ligge hos kommunene.

Statssekretær i Miljøverndepartementet; Lars Andreas Lunde

Lars Andreas Lunde, statssekretær i Klima og- miljødepartementet.

Foto: BJORN H STUEDAL / www.stuedal.no

– Det er kommunene som har ansvaret for administrasjonen av de kommunale eller interkommunale skadefellingslagene, sier Lunde til NRK.

Han understreker at lønningene til medlemmene skadefellingslagene blir betalt av staten. Departementet har fastsatt en døgnsats på 1.400 kroner per medlem i fellingslagene.