Normal

Påstand om 4 års fengsel for vikarlærer i overgrepssak

Aktor Torstein Lindquister la ned påstand om fengsel på fire år og to måneder for vikarlæreren som står tiltalt for overgrep i Alta tingrett.

Hammari og Lindquister

Bistandsadvokat Line Hammari og aktor Torstein Lindquister i Alta tingrett før retten ble satt.

Foto: Marte Lindi

– Den store aldersforskjellen på ti år, og utnyttelsen av tillitsforholdet de hadde opparbeidet som lærer og elev, spiller inn på straffeutmålingen. Fravær av tvang er i dette tilfellet ikke formildende omstendigheter. Det eneste formildende her er bruken av kondom, sa aktor Torstein Lindquister i sin sluttprosedyre i Alta tingrett.

Han la ned påstand om fire år og to måneders fengsel, i rettsaken mot en tidligere vikarlærer i midten av 20-årene, som står tiltalt for overgrep mot en 14 år gammel jente.

Minstestraff på forholdene i tiltalen er på tre år. Påstanden er dermed strengere enn minstestraffen.

Dette på bakgrunn av et klart signal fra høyesterett om at det skal stilles sterkere krav for å fravike minstestraffnivå, i tillegg vektlegges tillitsforholdet mellom tiltalte og fornærmede som lærer-elev.

Den tiltalte nektet i retten straffskyld, og avviste i sin forklaring at det overhodet hadde vært noe seksuelt forhold mellom ham og fornærmede.

Tiltaltes forvarer Håkon Helsvig la derfor ned påstand om full frifinnelse, subsidiært at tiltalte ansees på mildeste måte.

Fagdommer og meddommere i Alta tingrett

Fagdommer Bjørnar Leistad og meddommerne i Alta tingrett under rettssaken der en tidligere vikarlærer står tiltalt for seksuell omgang med barn under 14 år.

Foto: Marte Lindi

Følte seg manipulert

Ifølge tiltalen skal mannen ha gjennomført flere samleier med jenta i en periode fra oktober 2011 til mai 2012. Jenta var kun 13 år da det første overgrepet skjedde.

Den fornærmede jenta sa i sin forklaring onsdag at hun følte at tiltalte manipulerte henne til å ha seksuell omgang med ham. Dette skal ha skjedd ved minst tre tilfeller.

Mannen er siktet etter paragraf 195 første ledd – som innebærer å ha hatt seksuell omgang med barn under 14 år.

Han er også siktet for å ha brutt straffeloven 193 første ledd, for å ha skaffet seg seksuell omgang ved misbruk av stilling, avhengighetsforhold eller tillitsforhold, fordi han var vikarlærer for jenta.

Fornærmede forklarte onsdag at hun byttet skole på grunn av mobbing, og tiltalte var lærer ved den nye skolen. Hun skal ha likt at han ga henne oppmerksomhet og komplimenter, og takket ja til venneforespørselen fra ham på Facebook.

Etter det første overgrepet skal tiltalte ha sagt til fornærmede at hun ikke måtte fortelle til noen at de hadde hatt samleie. Han var ikke sint, bare streng da han sa det, forklarte jenta.

Hun sier de opprettholdt kontakten, og at de hadde seksuell omgang ved to andre tilfeller. Etter den siste hendelsen oppdaget fornærmede at tiltalte hadde liknende kontakt med andre jenter på hennes alder, og skjønte da hvor feil dette var og at hun var blitt utnyttet.

Tror på jentas forklaring

Den fornærmede jenta avga en detaljert forklaring i retten onsdag, noe aktor la vekt på i sin sluttprosedyre.

– Fornærmede forklarte seg nøkternt og konsist, og hun er ikke tatt i noen selvmotsigelser. Hennes forklaring sammenfaller med forklaringene til moren, venninner og politiet, sa aktor Torstein Lindquister i retten.

Han sier at tiltalte var fullstendig klar over fornærmedes lave alder, at det var galt, og at ikke måtte komme ut.

Aktor mener tiltalte handlet planmessig, der to forhold er når jenta var under 14 år og to forhold da hun var under 16 år.

Det er også dette han legger til grunn for sin påstand om fengsel i 4 år og to måneder.

Avviser forholdet

Håkon Helsvig

Tiltaltes forsvarer advokat Håkon Helsvig i Alta tingrett.

Foto: Marte Lindi

Den tiltalte mannen avviste i sin forklaring onsdag at det i det hele tatt har vært et seksuelt forhold mellom ham og fornærmede. Han sier han ikke kjenner seg igjen i noen av de tre tiltalepostene, og sier at det ikke har vært noen seksuell omgang mellom ham og fornærmede.

Han sier at de var venner på Facebook, og at han også var venner med mange av sine andre elever. I ettertid har han sett at dette var dumt og uetisk, men at han ikke tenkte over det da.

Jentas bistandsadvokat ba i sin påstand om at tiltalte skal betale en erstatning på 175.000 kroner i saken. Det på grunn av arten og omfanget av skadevirkningene for fornærmede.

Dom i saken forventes å falle mandag 3. november.