Pasient har i tre måneder ligget på vent – sykehus og hjemkommune krangler om ansvaret

Begge parter har nå sendt bekymringsmelding til fylkeslegen. – Kan gå ut over andre pasienter, sier klinikksjef ved sykehuset.

Hammerfest sykehus

Hammerfest sykehus sliter med utskrivingsklare pasienter som hoper seg opp.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Den aktuelle pasienten er en ressurskrevende pasient, men etter sykehuset i Hammerfest sine vurderinger, er vedkommende ferdig med den nødvendige behandlingen ved sykehuset.

De har vært klare til å skrive ut pasienten i over tre måneder, men vedkommende må overtas av det kommunale helse- og omsorgstilbudet i Hammerfest.

Kommunens respons på henvendelser om overtakelse har vært så å si fraværende.

Derfor har sykehuset sendt bekymringsmelding til fylkeslegen i Finnmark, hvor de mener at kommunen ikke tar sitt ansvar.

I bekymringsmeldingen stilles følgende spørsmål:

«Finnmarkssykehuset ved Klinikk Hammerfest melder bekymring til spørsmålet om Hammerfest kommune er i stand til å ivareta sitt ansvar for innbyggerne etter Helse- og omsorgstjenestelovens kapittel 3.»

Ingeborg Eliassen

Konstituert klinikksjef Ingeborg Eliassen ved Hammerfest sykehus slo tidligere i sommer alarm om manglende respons fra Hammerfest kommune.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

Får ikke oppfølging

I brevet datert 27. juli går det også fram at konsekvensen av at pasienter blir liggende på sykehus er at de ikke får den oppfølgingen de egentlig skulle hatt.

Det vises til at økningen av utskrivingsklare pasienter til Hammerfest kommune har økt markant.

– På grunn av alvoret i situasjonen ber vi om en snarlig vurdering fra fylkeslegen, skriver avdelingsleder ved akuttmedisinsk avdeling, Ingeborg Eliassen.

Fullstendig stopp

I redegjørelsen fra sykehuset kommer det fram at til tross for felles interesser om et godt pasientforløp, så har de flere eksempler på manglende svar fra kommunen.

– Det er ett særskilt eksempel der en pasient har opphold på 92 døgn som utskrivingsklar, og det foreligger ennå ingen konkret dato for når denne pasienten kan mottas av kommunen, skriver Ingeborg Eliassen.

I dag understreker klinikksjef Vivi Brenden Bech at samarbeidet med kommunen generelt er godt, og at situasjonen har bedret seg noe fra tidligere i sommer.

– Men mange utskrivingsklare pasienter betyr både fare for overbelegg, korridorpasienter samt behov for innleid arbeidskraft og overtid.

– Det blir også vanskeligere å planlegge driften og pasienter som skal til planlagt behandling kan få sine timer utsatt, sier hun.

Klinikksjef Vivi Brenden Bech

Klinikksjef Vivi Brenden Bech ved Hammerfest sykehus.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Sykehuset har ikke vurdert alt

Rådmann Leif Vidar Olsen i Hammerfest sier de bestrider vurderingen som sykehuset har gjort. Kommunen har selv sendt bekymringsmelding vedrørende sykehuset.

– Vi har faktisk også fra vår side rapportert flere saker til fylkeslegen. Det er tilfeller der vi mener de ikke har vurdert alle forhold, sier Olsen.

– Spesielt gjelder dette særlig ressurskrevende pasienter, der rundskriv fra departementet slår fast at kommunene skal ha rimelig tid til å forberede overtakelse. Og rimelig tid i slike tilfeller kan være opptil seks måneder, forklarer rådmannen.

– Men dere beskyldes for å ikke svare?

– Vi har rutiner for å svare, men enkelte ganger kommer svarene gjennom andre kanaler og kanskje ikke registreres i systemene, sier han.

Rådmann leif Vidar Olsen og kommunalsjef Stina Løkke i Hammerfest

Rådmann Leif Vidar Olsen og kommunalsjef for pleie- og omsorg i Hammerfest, Stina Løkke mener kommunen må være med å bestemme når ressurskrevende pasienter skal utskrives fra sykehus.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

12 saker til tvistenemnd

Olsen sier utfordringer med pasienter som skal overtas av kommunehelsetjenesten er velkjente flere steder. Tall fra Helsedirektoratet viser at 12 saker hvor sykehus og kommune er uenige om ansvaret for helsepleie, har havnet i en tvistenemnd de siste fem årene.

Direktoratet har imidlertid ikke tall over hvor ofte det faktisk hender at sykehus og kommune er uenige om når en pasient er utskrivningsklar.

Selv om også Olsen mener at samarbeidet med sykehuset generelt er godt, så lover han på sin side å sørge for enda bedre dialog med sykehuset.

Fra klinikksjefen ved Hammerfest sykehus levnes det liten tvil om hvem som bestemmer når en pasient er ferdig behandla:

– Det er vårt medisinskfaglige personell som bestemmer, slår Vivi Brenden Bech fast.

Ingen av bekymringsmeldingene er ferdig behandla hos fylkeslegen i Finnmark.