Overlege: – Oljeselskapene tror kun de største sykehusene er de beste

Overlege Torben Wisborg i Hammerfest opplever at nye aktører i nordområdene ikke tror sykehusene i Hammerfest og Kirkenes er gode nok.

Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø

UNN I TROMSØ: Overlege Torben Wisborg mener oljeaktører tror pasienter får et bedre tilbud her.

Foto: NRK

Wisborg viser NRK rundt i akuttmottaket på sykehuset i Hammerfest. Et sykehus utstyrt og bemanna for å takle det meste.

Torben Wisborg

Torben Wisborg mener oljeaktørene i verste fall får lengre transportvei dersom noen blir syk eller skadet.

Foto: Kai Erik Bull / NRK

– Her står et team på 12 klar, et team som har forberedt seg, et team som trener regelmessig. Teamet følger et helt fastlagt prosedyre for å undersøke pasienten, der man tar de viktigste tingene først og så tar man de mindre truende ting senere, forklarer overlegen.

– Unødvendig

Han mener industrien likevel ikke tror sykehusene i Finnmark er gode nok, og frykter det kan få konsekvenser for pasienter som skader seg.

På akuttmottaket i Hammerfest er ikke problemet at de går glipp av eventuelle pasienter. Det er hensynet til den skadde som teller. Fordi dersom pasientene sendes til andre sykehus, for eksempel UNN i Tromsø, så får de en betydelig lengre sykehustransport enn nødvendig.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) har sitt hovedkontor største avdeling i Tromsø. Wisborg sier han selv har observert at selskapene har mer kontakt direkte med sykehuset i Tromsø enn med Finnmarkssykehuset.

Andreas Wulff

Andreas Wulff i ENI kjenner seg ikke igjen i kritikken.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

Han opplever at nye aktører i nordområdene har en tendens til å tro at kun de største som er gode nok.

– Noen av operatørselskapene kommer fra andre land, der ting er organisert annerledes. Mange har en tendens til å tro at det største er det beste, sier han.

Dette er unødvendig, mener Wisborg:

– Det eksisterer et nasjonalt system i Norge som gjelder for alle alvorlig skadde pasienter. Uansett hvem man er, så har alle krav på best mulig behandling, sier han.

ENI: – Ikke anledning til det

Andreas Wulff er kommunikasjonsdirektør i ENI Norge. Selskapet som nylig har starta oljeproduksjon 85 kilometer utenfor Hammerfest, og har eget redningshelikopter i beredskap.

Han er ikke enig i at de ikke vil bruke det lokale sykehuset:

– Vi følger helsemyndighetenes retningslinjer. Det er helsemyndighetene, representert med lege som avgjør hvor en pasient skal sendes ved en ulykke.

At oljesekselskapets egen redningsressurs skal finne sine egne veier i det norske helsesystemet:

– Vi har ikke anledning til det. Det er vi som er underlagt helsevesenet og ikke omvendt på noen som helst måte. Vi er avhengige av å ha et godt helsetilbud tilgjengelig.