– Vi holdes utenfor av Sametinget

Sametinget offentliggjør snart en rapport om gruvedrift i Kvalsund. Ordføreren reagerer på å ikke ha blitt forespurt i å delta i rapportarbeidet – eller blitt invitert til debatt.

Terje Wikstrøm

KRITISK: Kvaldsunordfører Terje Wikstrøm synes det er merkelig at hans kommune ikke er blitt inkludert i utarbeidelsen av rapporten.

Foto: Liv Inger Somby / NRK

– Jeg finner det besynderlig at Kvalsund ikke blir forespurt om dette, med tanke på all tiden vi har jobbet med et ringvirkningsprosjekt i Kvalsund, der fylket og andre kommuner har vært med, sier ordfører i Kvalsund, Terje Wikstrøm (Ap).

Han føler kommunen er satt helt på sidelinja når Sametinget torsdag offentliggjør en rapport om ringvirkninger av gruvedrift i Repparfjord.

Rapporten er utarbeidet av Vista Analyse på oppdrag fra Sametinget.

Repparfjorden

UAVKLART: I over fire år har Nussir ASA ventet på en avklaring på om de får sjødeponi i Repparfjorden.

Foto: Allan Klo

Savner representasjon

Nussir ASA ble etablert i 2005 som et gruveselskap. Det såkalte Nussir-feltet i Kvalsund kommune ble oppdaget på slutten av 70-tallet. Kobberforekomsten kan være blant de største i Norge (se faktaboks lenger ned i artikkelen).

Kobberuttaket skal skje ved underjordisk drift. Gruveavfallet skal etter planen deponeres i Repparfjorden.

Hvorfor gruveprosjektets vertskommune ikke har fått bidra overfor Sametingets arbeid, vil ikke kvalsundordfører Wikstrøm spekulere i.

– Men når jeg samtidig ser hvem som skal delta på seminaret i forbindelse med fremleggelsen av rapporten, så finner jeg ikke at Kvalsund er representert, sier han.

På seminaret der rapporten offentliggjøres deltar havforskere og representanter fra sjømatindustrien, samt jurister med kunnskap om inngrep i samiske områder.

– Veldig anti-Nussir

– Jeg syns det virker veldig som et veldig «anti-nussirprosjekt». Jeg hadde forventet at Kvalsund ble invitert.

– Ligger det ikke litt i kortene at Sametinget her forsøker å få frem en annen side enn den positive siden som Kvalsund kommune har jobbet for å synliggjøre?

– Vi har hatt en rekke folkemøter der vi har fokusert veldig på å få frem begge sidene av saken, svarer ordføreren.

– Skal skrive personlig invitasjon

Silje Karine Muotka

AVVISER EKSKLUDERING: Sametingsråd Silje Katrine Muotka sier at seminaret er åpent for alle, og at ordføreren gjerne må delta.

Foto: Sergey Gavrilov / NRK

Sametingsråd Silje Katrine Muotka legger ikke skjul på at Sametinget har følt behov for å komme tydeligere til orde i debatten.

– Vi mener at Miljødirektoratet har i sine argumenter og vurderinger av utslippstillatelsen lagt vekt på regjeringen sine næringspolitiske føringer. Vi mener at vi må se det som en helhetlig sak fordi det har konsekvenser for de eksisterende næringene i området.

Hun sier at seminaret, som holdes i Oslo, er åpent for alle.

– Vi skal ha en tilsvarende sekvens i Karasjok om en uke, og jeg skal være sikker etter denne samtalen på å skrive en personlig invitasjon til ordføreren, han må mer enn gjerne delta på presentasjonen.

Klar for konsesjonsfase

Daglig leder Ingeborg Rasmussen i Vista Analyse vil ikke kommentere rapporten før torsdag, men sier til NRK at de kun har bygget analysen på eksisterende fakta, og ikke hentet inn ny informasjon.

I Kvalsund er det liten tro på at rapporten skal bringe noe nytt som kan sette en stopper for planene om en kobbergruve i kommunen.

– Jeg kan ikke se at det er noen nye momenter som har kommet inn i saken. Vi er nå inne i klage- og ankebehandling, og jeg forventer at departementet snart er ferdige så vi kan gå over i konsesjonsfasen.