Han er ordfører i landets dårligste kommune

Kommunen havnet aller nederst i Forbrukerrådets servicetest. – Dette er problemstillinger vi er klar over, men økonomien rår, sier ordføreren.

Terje Wikstrøm

FIKK UFORDELAKTIG TESTRESULTAT: Terje Wikstrøm (Ap) er ordfører i Kvalsund kommune i Finnmark. Han mener Forbrukerrådets testresultat ikke gir helt korrekt bilde.

Foto: Eirik Hind Sveen / NRK


– Det er aldri hyggelig med slike resultater.

Dette er kvalsundordfører Terje Wikstrøms kommentar til servicetestresultatene som Forbrukerrådet nylig offentliggjorde.

Forbrukerrådet har testet service, tilgjengelighet og informasjon i samtlige 428 norske kommuner, samt 15 bydeler i Oslo.

På bunnen av lista finner vi finnmarkskommunen Kvalsund – med 21,3 poeng av 100 mulige.

Kvalsund kommune

KOM DÅRLIGST UT: Kvalsund kommune i Vest-Finnmark.

Foto: Kvalsund kommune

– Må nyansere bildet

– Når det gjelder helse og omsorg så mangler vi noe kompetanse. Derfor havner vi veldig dårlig ut, sier kvalundordføreren.

– Men undersøkelsen tar på en dårlig måte hensyn til nærheten til kompetansen.

Wikstrøm viser her blant annet til sykehuset i nabokommunen Hammerfest, som kun er en 35 minutters bilkjøretur unna Kvalsunds kommunesenter.

– Man må derfor nyansere bildet litt, enn bare vise det med tall, sier han.

Terje Wikstrøms ordførerkollega i en annen finnmarkskommune har også nylig måtte svare på spørsmål angående Forbrukerrådets testresultat. Karasjok kommune ble nest dårligst i landet.

Klar over problemene

Helsetjenesten i Kvalsund kommune fikk 25 poeng, og har fått dårligere testresultat de siste ni årene. Dette gjelder også målingene som omhandler barn og skole.

– Vi har hatt utfordringer spesielt i eldreomsorgen og på sykehjem med overbelegg. Men det så vi for oss allerede for 6–7 år siden. Derfor bygger vi nytt omsorgssenter i Kokelv. Neste steg er å se på strukturen i Kvalsund, sier ordfører Wikstrøm.

– Dette er problemstillinger vi er klar over. Men som med alt annet så er det økonomien som rår også i Kvalsund.

Mens det kan være utfordrende for kvalsundpolitikerne å finne penger til tjenesteytelser for innbyggerne, kunne nabokommunen Hammerfest nylig vise til rundt 100 millioner kroner i overskudd.

17. mai Kvalsund

ØKONOMISK STRAMT: Her i Kvalsund kommune har man en noe tøffere økonomisk hverdag på kommuneplan enn hos storebror og nabo, Hammerfest. Årets 17. mai-feiring gikk uanfektet av dette sin vanlige og vante gang i Kvalsund, med hjelp av korps fra Hammerfest.

Foto: Pål-Reidar Fredriksen

Har gjort «upopulære grep»

For tiden pågår det en opphetet debatt omkring gruvedrift i Kvalsund kommune. Dette er arbeidsplasser som potensielt kunne gitt et løft (se faktaboks nederst).

Men gruveaktiviteten møter stor motstand fra blant annet reindriften i området, Sametinget, Samerådet og naturvernere. I tillegg er lønnsomheten trukket noe i tvil av et analysebyrå.

Uavhengig av dette mener kvalsundordfører Terje Wikstrøm at man i hans kommune har jobbet mye med å forbedre skoletilbudet, og helse- og omsorgstjenestene.

– Vi har gjort upopulære grep i skolestrukturen ved å legge ned en skole. Men vi har planer om å bygge ny skole.

– Men dette er investeringer som må tas over tid. Andre store investeringer må utredes før man kan sette dem i gang, sier Wikstrøm.