Opprettholdt narkodom

Tre menn fra henholdsvis Litauen, Alta og Sør-Varanger fikk ikke medhold i Hålogaland lagmannsrett etter at de anket dommene på henholdsvis 10, 7 og drøye 4 1/2 års fengsel. Bakgrunnen er Finnmarks største narkotikasak som ble rullet opp 2014 og 2015 med smugling og omsetting av amfetamin og hasj. Finnmark politidistrikt har brukt store ressurser på saken, og sier i en pressemelding at de er fornøyd med utfallet i lagmannsretten.