Oppgitt uriktig tall

En mannlig reindriftsutøver i 40-årene bosatt i Kautokeino er tiltalt for å ha oppgitt uriktig reintall til Reindriftsagronomen i Vest-Finnmark som førte til at mannen fikk utbetalt 145.000 kroner i ekstra stønad, ifølge iFinnmark I melding om reindrift for driftsåret 2009/2010 oppga han at han og kona hadde 599 dyr, mens det reelle reintallet var 809.