Ønsket regelendring setter fiskere på land

Nærings- og fiskeridepartementet har innført en ny forskrift, som får store konsekvenser for flere fiskere og fiskebåteiere.

Fisker Einar Pedersen

Flere fiskere kan se langt etter fisk i havet etter ny forskrift gir nye krav.

Foto: Sander Andersen / NRK

Flere fiskebåteiere har benyttet seg av innleide skippere, slik at eierne selv kan gjøre andre ting mens fisken fortsatt fiskes på havet. Fra nyttår ble dette imidlertid forbud, etter at en ny forskrift ble innført 20. desember i fjor. Innleid fisker må nå være sammen med den faktisk fiskebåteieren når båten drar ut på havet.

Med 11 dagers varsel fikk leiefiskere beskjed om at de nå står uten arbeid.

Avisa Ságat omtalte saken først.

Selv om mange fiskere ikke nødvendigvis motsetter seg endringer i regelverk, er det den korte fristen de fleste reagerer på.

Én av dem er fisker og Høyre-politiker Jo Inge Hesjevik.

– Folk har planlagt livene sine etter å komme på jobb 1. januar, og så kommer de og slenger ut en forskrift 20. desember. «Bli på land, folkens. Det her må dere fikse på en annen måte». Det er helt håpløst uholdbart, sier Hesjevik.

Jørn Harangen

Fisker Jørn Harangen.

Foto: Privat

– Positive høringsuttalelser

Én annen fisker som reagerer er Jørn Harangen. For han har leiefiskere vært en god ressurs han ikke lenger kan benytte seg av.

– Jeg ansatte en 19-åring og han har fått prøve seg litt alene med å fiske sei og torsk. Det vil ikke være lov lenger med de nye reglene. Det slår jo ut på rekrutteringen, sier han.

 Veronica Pedersen Åsheim

Statssekretær Veronica Pedersen i Nærings- og fiskeridepartementet.

Foto: Privat

Det var Nærings- og fiskeridepartementet som bestemte forskriften like før jul.

– Forslaget om disse innstrammingene ble sendt ut på høring allerede 12. oktober i fjor. De fleste høringsuttalelsene er positiv og det har fått bred støtte i fiskerinæringen, sier statssekretær Veronica Pedersen i departementet.

Hun viser til at både Norges Fiskarlag, Norges Kystfiskarlag, Fiskebåt og Sametinget har vært positiv. Formålet er å begrense antall fartøy som fisker i åpen gruppe for å beskytte kvotegrensene for den som ønsker å etablere seg.

Men det er ikke selve forskriften fiskerne reagerer på. Det er den korte tiden fra vedtak til iverksettelse.

– Skaper problemer

Høyre-politiker Hesjevik ba selv om utsettelse av iverksettelse i sin høringsuttalelse. Selv blir hans bedrift ikke rammet siden det gis unntak for politiske verv, men han opplyser at andre ikke er like heldige.

«Andre leiefiskere vil stå uten inntekt den dagen forskriften trer i kraft. I normal praksis ville arbeidstaker fått en 3 måneders oppsigelse,» skriver han i uttalelsen.

Jo Inge Hesjevik

Fisker og Høyre-politiker Jo Inge Hesjevik i Finnmark.

Foto: Stian Strøm / NRK

De fleste fiskerne får sin lønn ut ifra fangst, noe som vil medføre at de går uten lønn i oppsigelsestiden.

– Mange fiskere har fått beskjed om å bli på land. Det er en slett holdning som skaper problemer for direktoratet som skal jobbe i felten, det skaper problemer for fiskere og det skaper problemer for hele systemet. Det er noen som ikke har forstått sin oppgave.