NRK Meny

Ønsker fortsatt nytt hjertesenter

Administrerende direktør i Helse Nord, Lars Vorland, står fast på at det bør etableres et PCI-tilbud ved Nordlandssykehuset i Bodø. I dag foregår utblokking av tette blodårer til hjertet kun ved UNN i Tromsø, men Nordlandssykehuset ønsker et tilbud også der. Saken behandles av Helse Nord-styret 13. desember.