Ønsker å bosette 70 flyktninger

Vadsø bør bosette flere flyktninger enn det som ble bestemt i fjor. Det skriver rådmannen i sin innstilling til kommunestyret i dag. Politikerne har vedtatt å redusere bosettinga til 50 flyktninger neste år. Rådmannen viser til at kommunen da vil tape inntekter, selv om man allerede har bygget opp et apparat for å ta imot flere. Han foreslår derfor å bosette 70 flyktninger i Vadsø i 2017.