Omstridt overlege slutter etter konflikt ved Hammerfest sykehus

Den omstridte overlegen som har vært involvert i en dyp og opprivende arbeidskonflikt ved Hammerfest sykehus har sagt opp sin stilling.

Finnmarkssykehuset

Tidligere i sommer kom det ut at en opprivende arbeidskonflikt holdt på å velte en avdeling ved Hammerfest sykehus. Avdelingslederen som blir pekt på som problemet i konflikten er nå sluttet.

Foto: Stian Strøm / NRK

Det får NRK bekreftet av flere kilder.

I starten av juli omtalte NRK det som har vært en lang og vanskelig konflikt ved en avdeling ved Hammerfest sykehus. De ansatte har varslet om bruk av fysisk makt, trusler og utfrysing.

Ledelsen er blitt varslet om problemene flere ganger uten at det har blitt tatt affære.

På tre år har sju leger sluttet. Det har blitt pekt på én konkret mellomleder og lege som årsaken til problemene og uroen ved avdelingen. Denne uken ble det kjent at personen selv har valgt å slutte ved Hammerfest sykehus.

– Pågående prosess

Det er HR-sjef Lena Nielsen som kommenterer saken på vegne av Finnmarkssykehuset.

Sykehusledelsen ønsker ikke å kommentere saken konkret, men forteller at det i vår ble satt i gang en omfattende internevaluering av arbeidskonflikten.

– Er det riktig at denne mellomlederen har sagt opp sin jobb?

– Vi er nå inne i en pågående prosess og denne vil pågå hele høsten. Dette er stor, god og sunn prosess. Vi venter på rapporten fra bedriftshelsetjenesten. Jeg vil ikke kommentere enkeltsaker eller valg som enkeltmedarbeidere ved Hammerfest sykehus gjør av hensyn til personvernet, sier Nielsen.

– Problemene ikke løst

Situasjonen ved den aktuelle avdelingen har forverret seg de siste to-tre årene og flere ansatte frykter at hele fagmiljøet vil smuldre opp om ingenting blir gjort.

Kilder NRK har vært i kontakt med sier konfliktene ved Hammerfest sykehus langt fra er løst selv om mellomlederen som blir sett på som problemet nå er sluttet.

– Problemene er definitivt ikke løst. Dette er bare et symptom på en systemfeil. Denne saken burde vært fanget opp og løst for lenge siden, sier en person.

Arbeidstilsynet og Helsetilsynet har også involvert seg i arbeidskonflikten ved sykehuset. I tillegg har sykehusledelsen igangsatt sin egen interne gransking, der både nåværende og tidligere ansatte blir kalt inn til intervju.