Omlastingsterminal for olje kan bli utsatt

Byggingen av oljeomlastingsterminalen til Norterminal i Kirkenes står i fare for å bli utsatt. Årsaken mener kommunen er at staten bruker for lang tid på å bestemme hvor de vil bygge ny vei.

Norterminal

Den planlagte oljeterminalen utenfor Kirkenes skla stå ferdig i 2018. Nå er tidsplanen usikker.

Oljeomlastingsterminalen til Norterminal i Kirkenes står i fare for å bli utsatt.

Norterminal er avhengig av at staten garanterer for noe infrastruktur til Tømmerneset før de setter i gang bygging, men hvor Statens vegvesen anbefaler ny vei og stamnett-terminal blir klart i løpet av våren. Deretter skal saken videre til politisk behandling

Cecilie Hansen

Ordfører Cecilie Hansen.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

Sør-Varanger-ordfører Cecilie Hansen er bekymret over hvor lang tid det tar.

– Hvis det å få en statlig konseptvalgsutredning betyr at man forsinker prosessen som man allerede er i, da må man løfte dette opp på et helt annet nivå enn man har i dag, sier hun.

Hansen skal ta opp saken hos Samferdselsdeparatementet denne uken.

– Må ha staten med

Går alt etter planen skal den kommunale reguleringsplanen til Norterminal og flere andre havnealternativer i Kirkenes være ferdig til sommeren.

Staten, som skal bygge infrastruktur, vil derimot ikke være klar med sine planer tidligst før til neste år.

– Uten en garanti om at infrastruktur fra staten vil komme, kan ikke vi sette i gang, sier Jacob Stolt-Nielsen i Norterminal.

Han hevder prosjektet blir ulønnsomt hvis Norterminal skal bygge all infrastruktur selv.

– Det vil muligens marginalisere prosjektet slik at det ikke lønner seg. Man er avhengig av at det er deltakelse på infrastrukturen, sier Stolt-Nielsen.

Frykter for industriutvikling

Med mindre det kommer innsigelser på reguleringsplanen til Sør-Varanger kommune innen høringsfristen i april vil bygging teoretisk kunne starte allerede til sommeren.

Men Statens vegvesen og Kystverket vil ha et ord med i laget om hvor stamnetterminalen skal ligge. Dét til tross for at kommunen er ansvarlig for å bygge den.

Nå frykter Cecilie Hansen at treghet hos de to etatene kan velte alle prosjektene.

– Hvis vi da får en utsettelse, og at det blir lengre tid før vi får disse tingene på plass, så kan det faktisk bety at industriutviklingen går tvers forbi oss, sier hun.

Norterminal holder fast på den opprinnelige planen om oljeomlastingsterminalen skal stå ferdig i 2018.