Olje- og energiminister Tord Lien: Ja til ny kraftlinje

Bygginga av en ny 420 kilovolts kraftlinje fra Balsfjord i Troms, til Skaidi i Vest-Finnmark, kan nå starte.

Høyspentledning

Olje- og energiminister Tord Lien har uttalt at utbyggingen av den nye kraftlinja fra Balsfjord til Skaidi ikke kan påbegynnes før arbeidet med linja fra Ofoten til Balsfjord er ferdig. I dag sa han derimot ja til ny kraftlinje.

Foto: Guro Birkeland Kjellsen / NRK

Dette er klart etter at regjeringa i dag har sagt ja til at Statnett kan gå i gang.

– En gledens dag for folk i Finnmark, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Olje- og energiminister Tord Lien åpner arbeidet for ny kraftlinje i nord

– En gledens dag for folk i Finnmark, sier olje- og energiminister Tord Lien etter han sa ja til ny kraftlinje til Finnmark i dag.

Foto: Kjell Mikalsen / NRK

– I dag er det min store glede å si at Olje- og energidepartementet gir konsesjon til bygginga av den store og ikke minst kjempe viktige 420 kilovoltslinja mellom Balsfjord og Skaidi, sier Lien til NRK.

Gir bedre strømforsyning til Finnmark

Kraftlinja er en fortsettelse av kraftledningen fra Ofoten til Balsfjord som er under bygging.

Ledningen fra Balsfjord til Skaidi er omtrent 300 km lang, og det er gitt konsesjon til at Statnett kan bygge ledningsanlegget trinnvis.

– Det er en linje som vi legger til rette for bedre forsyningssikkerhet og vekst og utvikling i vår nordligste landsdel, så dette er en gledens dag for oss.

(Saken fortsetter under bildet.)

Strøm

Strømbruddet i januar førte til kaos i trafikken i Tromsø sentrum.

Foto: NRK

Skjørt strømnett til Nord-Norge

Etter flere år med omfattende og langvarige strømbrudd i Nord-Norge har fylkesmennene i landsdelen krevd at noe blir gjort for å sikre både strømtilførselen og telenettet i nord.

I januar i år gikk blant annet strømmen i hele Nord-Norge, og det måtte opprettes krisestaber blant annet for at nødnumrene ikke fungerte.

I Øst-Finnmark måtte det importeres strøm fra Finland.

(Saken fortsetter under bildet.)

Senjaveien i Tromsø.

Hele Nord-Norge ble mørklagt i januar i år da en transformator røk. Her fra Tromsø.

Ikke ønsket av alle

NVEs vedtak om kraftledningen ble påklaget av offentlige instanser, en rekke reinbeitedistrikter og samiske interesser, naturvernorganisasjoner, grunneiere og andre lokale interesser.

– Det er et stort ønske hos befolkningen, politikere og næringsliv i Nord-Norge å få på plass denne kraftledningen. Prosjektet innebærer inngrep i regionen, men åpner samtidig opp mange muligheter for lokalt næringsliv, spesielt i anleggsperioden. Samtidig har vi ivaretatt hensynet til de som blir berørt av ledningen på best mulig måte, sier olje- og energiminister Tord Lien.