NRK Meny

Økonomisk vekst pga flyktningstrøm

Den økte tilstrømningen av flyktninger bidrar til en forsiktig vekst i norsk økonomi neste år, anslår Statistisk sentralbyrå. Som årsgjennomsnitt vil bruttonasjonalproduktet for Fastlands-Norge øke med 1,5 prosent i 2015 og 2,0 prosent neste år. 0,2 prosentpoeng av denne veksten er knyttet til nettovirkningen av tilstrømmingen av asylsøkere ut over det normale, ifølge byråets beregninger.