NRK Meny
Normal

Nytt sykehus ferdig i 2017

Kirkenes sykehus vil stå ferdig ett år tidligere enn planlagt. Det blir utfallet når byggeprosjektet i dag vedtas i Helse Nords styre.

Skisse nye Kirkenes sykehus

Skisse nye Kirkenes sykehus. Byggeprosjektet skal i dag vedtas under styremøtet i Helse Nord

Foto: Helse Finnmark

Kirkenes sykehus vil stå ferdig drøyt ett år tidligere enn planlagt. Det blir utfallet når Helse Nord i dag vedtar byggeprosjektet på sitt styremøte.

For å komme i mål økonomisk, må utgiftene ned med 400 millioner kroner.

– Prosjektgruppa planlegger en annen byggestrategi med modulbygging, som både tar ned byggetida og kostnadene, sier eierdirektør Hilde Rolandsen i Helse Nord.

Nye byggeprinsipper

Rolandsen snakker da i praksis om å bygge et sykehus etter nye prinsipper. Det er rimeligere og betydelig raskere.

– Gitt at alle kortene kommer på plass her nå, så skulle det vel ligge an til at det kan bli ferdig tidlig i 2017, Rolandsen.

Det som har presset fram nytenkningen, er som ofte ellers, budsjettsprekk. Da forprosjektet ble presentert i juni, var prislappen for nye Kirkenes sykehus 1,8 milliarder kroner - 400 millioner mer enn budsjettert.

Flytter ikke psykiatrien

– Konsekvensen er jo at man velger en annen strategi i forhold til den psykiatrienheten. Den blir ikke flyttet fra Tana til Kirkenes, slik det først var planlagt. Vi velger og litt enklere bygg for den psykiatriske poliklinikken, Rolandsen.

Planlagt byggestart for nye Kirkenes sykehus er i mars 2014.

Styret Helse Nord

Styret i Helse Nord har møte i Bodø onsdag 18. desember. Her fra forrige styremøte i Alta.

Foto: Marte Lindi