Nytt regionsenter: Tromsø, Alta, Vadsø eller Hammerfest??

Hvilken by i Troms og Finnmark er best egnet til å være det nye regionsenteret i nord? Det er den store debatten etter det ble kjent at man ønsker å slå sammen de to fylkene.

Ny region

HVEM ER BEST EGNET: Flere byer i Troms og Finnmark nevnes når man snakker om et nytt senter for regionen. I følge en samfunnsanalytiker er Finnmark i en særstilling og har flere byer som egner seg godt.

– Dagens regionsenter i Vadsø er et bra utgangspunkt for et nytt regionsenter som også skal dekke Troms.

Silje Ingebrigtsen

Kunnskapen om Arktis som Vadsø og Øst-Finnmark har er viktig å huske på når et nytt sentrum skal dannes, mener Silje Ingebrigtsen, tidligere ambassadør i Agenda Nord-Norge.

Foto: Trine Vidunsdatter / NRK

Det mener Silje Ingebrigtsen fra Alta, som i fjor var ambassadør i Agenda Nord-Norge. Hun mener Vadsø og Øst-Finnmark stiller sterkt da de allerede har på plass en organisasjon i tillegg til viktig kompetanse.

Regjeringen har bestemt at Finnmark og Troms skal slås sammen til én region.

En ting er i hvert fall sikkert, det kan ikke ligge i Tromsø

Skjalg Fjellheim, politisk kommentator

Avgjørelsen skaper stor debatt, og kommentarfeltene på sosiale medier koker. Spørsmålene er mange og meningene delte.

Debatt om ny region

Debatten på sosiale medier har tatt av. Ikke bare diskuterer folk hvor et nytt administrasjonssenter skal ligge, mange er også sinte fordi man ønsker å slå sammen de to fylkene.

Foto: Skjermdump

– Vadsø har kunnskap om Arktis. Ikke minst har de kompetanse og erfaring med dialog med Russland. Det er det ekstremt viktig at den nye nordnorske regionen har, sier Ingebrigtsen.

Hun mener Alta og Tromsø står støtt uten de offentlige arbeidsplassene det å være regionsenter vil føre med seg.

Sverger til Alta

– Poenget med regionreformen er jo nettopp å spre makt og innflytelse. Å ha en balansering av makt, sier Skjalg Fjellheim.

Nordlys politiske kommentator tror derfor at det vil være klokt å se på et administrasjonssted i det som i dag er Finnmark fylke.

skjalg fjellheim

Politisk kommentator i avisa Nordlys, Skjalg Fjellheim, mener det nye regionsenteret ikke bør ligge i Tromsø.

Foto: Privat

Men i motsetning til Ingebrigtsen peker ikke Fjellheim mot Vadsø.

– Jeg mener man bør se på om Alta, som allerede er en etablert og attraktiv kunnskapsby, kan være et alternativ.

Han tror dette alternativet vil kunne være akseptabelt for Troms og ikke minst skape legitimitet for sammenslåinga i dagens Finnmark.

Tromsø er den største byen når man ser på innbyggertall, men har så langt ikke blitt dratt fram som et naturlig sted for et nytt senter. Heller ikke av samfunnsanalytiker Erlend Bullvåg.

Finnmark best egnet?

– Som grensenabo og nabo til Barentshavet har Finnmark en spesiell rolle i både norsk innenriks -og utenrikspolitikk.

Bullvåg jobber til daglig med samfunnsanalyser både av Nord-Norge og nordområdene for øvrig ved Nord Universitet i Bodø. Ifølge han er det viktig at Finnmark får en sterk og god fylkeskommunal funksjon.

Erlend Bullvåg Byline

Det er fire steder i Finnmark som utpeker seg når man snakker om et sentrum for en ny region, sier Erlend Bullvåg som er dekan ved Handelshøyskolen ved Nord Universitet i Bodø.

– De fremste byene som i dag er åpenbart interessante for fylkeskommunen å være i er Alta, Vadsø, Kirkenes og Hammerfest. De har alle viktige regionale funksjoner og kan bære fylkeskommunale funksjoner godt, sier Bullvåg.

Han forklarer videre at dersom man sentraliserer tjenestene vil fylkeskommunen miste sin stilling hos folket.

– En regional sentraliseringsdiskusjon er ikke lurt å starte med som utgangspunkt for gode løsninger.

– Man må komme som likeverdige parter til forhandlingsbordet. Det ville vært helt i strid med den nordnorske folkekulturen å gjøre noe annet, sier Bullvåg.