NRK Meny

Nytt medlem i Finnmarkskommisjonen

I flere år har juristen John Bernhard Henriksen vært Sametingets internasjonale representant, nå trer han inn i Finnmarkskommisjonen. Kommisjonen ble oppnevnt av Kongen i statsråd 14. mars 2008. Kommisjonen har som oppgave å kartlegge eksisterende bruks- og eierrettigheter som folk i Finnmark har ervervet på grunnlag av langvarig bruk.