Nytt håp for internatbarna

Et flertall på Stortinget støtter et forslag om å gå igjennom de statlige oppreisningsordningene.

Internatbarn i Finnmark

STORTINGET: I Stortinget er det tverrpolitisk enighet om å gå gjennom de statlige oppreisningsordningene for internatbarn og andre.

Bakgrunnen for forslaget er at mennesker som har fått varige skader på grunn av mobbing skal få mulighet til erstatning og oppreisning.

Dette gir nytt håp for de tidligere internatbarna som aldri har fått oppreisning for det de ble utsatt for som barn, sier, sier Tor Bernhard Slaathaug, "Stiftelsen Rettferd for taperne".

– Med en full gjennomgang av de offentlige oppreisningsordningene ønsker vi ikke at det bare skal komme en oppreisningsordning for alvorlig mobbing.

– Vi ønsker også at man skal se på oppreisningsordninger for grupper som internatbarna i Finnmark, kysthospitalbarna, tyskerjentene og andre grupper som kan være utelatt av de vi mener offentlige oppreisningssaker skal ta seg av, sier Tor Bernhard Slaathaug.

Tor Bernhard Slaathaug

Tor Bernhard Slaathaug er generalsekretær i Stiftelsen Rettferd for tappere

Foto: Stiftelsen Rettferd for taperne

Stiftelsen Rettferd for taperne har i mange år jobbet for at barna som gikk på norske internatskoler i Finnmark, og som ble utsatt for overgrep, skal få en offentlig unnskyldning og en erstatning.

De fleste av disse barna var samiske eller kvenske. I 1880 slo Stortinget fast at samisk og finsk skulle være hjelpespråk, og all undervisning skulle forgå på norsk.

Sendt til skole for å lære norsk

Fram til 1940 ble det derfor bygd 50 internat i Finnmark, og om lag 35 prosent av elevene ble sendt på internatskole for å lære norsk.

I ettertid har barn fortalt om en skoletilværelse i forlatthet og hjelpeløshet, langt fra sine foreldre, Og de har fortalt om vold og mobbing som har gitt senskader som depresjon og angst.

Ikke fått erstatning

Fram til nå har ingen av barna fått rettferdsvederlag fra staten. Med en ny gjennomgang av oppreisningsordningene ser mulighetene bedre ut, mener Slaathaug.

Anders Tyvand

Stortingsrepresentant Anders Tyvand (KrF)

Foto: JOHN-ANDRÉ SAMUELSEN / NRK

– Forslaget fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om å inkludere personer som har opplevd alvorlig mobbing i de offentlige oppreisningsordningene, og samtidig få en gjennomgang av de av disse ordningene, vil få flertall i Stortinget, sier KRFs representant i komiteen, Anders Tyvand.

Har ingen oversikt

– Alle partiene i utdanningskomiteen stiller seg bak. Alt ligger an til et enstemmig Stortingsvedtak, sier han.

Det finnes ingen tall på hvor mange barn som gikk på internatskole i Finnmark.
Stiftelsen Rettferd for taperne og talsperson for internatbarna, Helge Mortensen, jobber nå for å få drahjelp av lokale politikere i de kommunene barna kom fra.

Det er viktig å få kartlagt antallet for å se omfanget, sier Mortensen.

Internatbarna er blitt godt voksne, og mange har falt fra. Dermed får de aldri en offentlig unnskyldning eller erstatning.

Helge Mortensen sier det begynner å haste dersom de som er igjen skal få anerkjennelse for det de har opplevde og få lagt det vonde bak seg.

Stortinget tar ikke stilling til kriteriene for å få erstatning, det er det regjeringen som gjør.