Fritidskort skal gi alle barn og unge like muligheter til å delta på fritidsaktiviteter

I pilotkommunene Vadsø og Arendal får barn og unge tilbakebetalt penger allerede før jul.

Norway Cup 2008

Lavterskeltilbud som fotball blir stadig dyrere å drive med. Nå innfører regjeringen et prøveprosjekt der man kan få inntil 2000 kroner i året i støtte til fritidsaktiviteter. Illustrasjonsbilde.

Foto: Solum, Stian Lysberg / SCANPIX

Fotball, håndball, turn, svømming. Barnas fritidsaktiviter kan bli mange - og det kan fort bli veldig dyrt.

Derfor innfører regjeringen en ny ordning som skal gi alle barn og unge mellom 6 og 18 år i Norge pengestøtte til fritidsaktiviteter.

Dette er en nasjonal ordning som skal støtte barns frititdsaktiviteter med opp til 1000 kroner i halvåret.

Familiestress

En hektisk hverdag kan i det minste bli rimeligere med regjerings nye støtteordning for fritidsaktiviteter. Arkivbilde.

Foto: Keilen, Berit / Keilen, Berit

Først ut er Vadsø og Arendal, de skal være pilotkommuner for ordningen.

– Vi ønsker virkelig at hundre prosent av pengene går ut til barn og unge, slik at de skal kunne være med på aktiviteter. Det er målet, sier Lise Aanesen, leder for fritidskortetprosjektet i Vadsø.

Hun tror kommunens ekstra arbeid for inkluderende fritidsaktiviteter kan være grunnen til at Vadsø ble valgt ut.

Line Aanesen, prosjektleder for fritidskortet i Vadsø

– I Vadsø syns vi det er veldig spennende at vi har fått lov til å være med på denne ordningen, sier prosjektleder i Vadsø kommune, Line Aanesen.

Foto: Privat bilde

Utbetalter støtte før jul

Vadsø og Arendal har fått en million kroner av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, som skal deles ut før jul.

Det betyr at barn og unge i disse kommunene snart kan søke om å få tilbakebetalt for fritidsaktiviter i 2019.

I Arendal åpner de en nettportal for tilbakebetaling allerede neste uke.

Terje Eikin

– Det er utrolig spennende å få være med å teste ut dette, sier fungerende prosjektleder og varaordfører i Arendal, Terje Eikin.

Foto: Christian Rui / Christian Rui

Fungerende prosjektleder og varaordfører i kommunen, Terje Eikin, sier de er spent på å komme i gang.

– Tilbakemeldingene fra innbyggerne i Arendal har vært utelukkende positive.

Eikin forteller at Arendal har en overordnet visjon som går ut på at kommunen skal gi hvert enkelt barn den hjelpen de trenger for å ha det bra hjemme, på skolen, og på fritiden.

– Og det er klart at når man får en sum med penger som gjør at man kan delta på en fritidsaktivitet, så betyr det mye, sier Eikin.

Vil ha flere med

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier at grunnen til at det var akkurat Vadsø og Arendal som ble valgt som pilotkommuner er basert på faglige vurderinger, geografi og størrelse på kommunene.

– Det er også blitt lagt vekt på kommunenes utfordringer, og det sterke frivillige engasjementet i disse kommunene.

Ropstads ønske er at flere kommuner skal kunne ta del i ordningen fra neste år.

– I statsbudsjettet for 2020 er det satt 60 millioner kroner for at enda flere kommuner skal kunne være forsøkskommuner, forteller statsråden.

Departementet vil etter hvert komme tilbake til når det skal bli en nasjonal ordning.

Kjell Ingolf Ropstad

Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier han håper ordningen kan åpne opp for å finne ut hvilke aktiviteter barn og unge ønsker å delta på.

Foto: Kari Jeppestøl Arntzen / NRK

Ønsker innspill

Vadsø er fortsatt i startfasen, men sier at en ordning for utbetaling skal være på plass før jul.

– I Vadsø syns vi det er veldig spennende at vi har fått lov til å være med på denne ordningen, sier Lise Aanesen.

For å finne de beste løsningene vil kommunen invitere lag og foreninger til å komme med innspill.

Aanesen mener ordningen vil gjøre det enklere for flere å bli med.

– Jeg er sikker på at behovet for et slikt fritidskort er til stede, forteller hun.