Nye jakttidsbestemmelser på vei

Miljødirektoratet jobber for tiden med forslag til nye jakttidsbestemmelser som vil bli gjeldende fra 1. april 2017 og tar sikte på å sende forslaget ut på høring i løpet av våren. Forskrift om jakt- og fangsttider angir hvilke arter det kan jaktes på i Norge og i hvilke tidsrom det er anledning til å gjennomføre jakt på de enkelte artene. Innenfor disse rammene reguleres jakten av lokale rettighetshavere.