Ny skuterløype i Vadsø blir historisk

Finnmarkseiendommen (FeFo) godkjenner en ny skuterløype i Vadsø. Løypa er den første som en finnmarkskommune selv fastsetter, etter innføring av ny motorferdsellov.

Snøskuter

Kommunene får nå selv lov til å fastsette nye skuterløyper. Finnmarkseiendommen som grunneier må likevel godkjenne løypene.

Foto: Fredrik Norum / NRK

I fjor kom det nye regler for etablering av skuterløyper. Det innebærer at det er kommunene selv som behandler og fastsetter skuterløyper, og ikke fylkesmannen.

En av forutsetningene er at grunneier sier ja, og det har nå skjedd i Vadsø kommune. Grunneier i dette tilfellet er Finnmarkseiendommen (FeFo), og de har gitt sitt samtykke til den nye løypa under en del forutsetninger.

Ny praksis

Siden det meste av grunnen i Finnmark er eid av FeFo, er det som oftest FeFo som er grunneier og som må ta stilling til kommunenes ønsker om nye skuterløyper.

29. april endret FeFo sin praksis for behandling av skuterløyper for å gjøre dette mest mulig forutsigbart for kommunene. Et viktig poeng er at kommunene skal få tidlig svar om løypeplanene er realistiske.

– Kommunen har en omfattende saksbehandling, og de må vite hvor de har FeFo. Dermed unngår de også å starte tunge prosesser til ingen nytte, sier leder for grunn og rettigheter i FeFo, Sverre Pavel, i en pressemelding.

Flere forutsetninger

Den nye skuterløypa i Vadsø godkjennes under flere forutsetninger. Blant annet skal det berørte reinbeitedistriktet få uttale seg. Det samme gjelder for de som fester hyttetomt i området, og FeFo ber om at Vadsø kommune vurderer et annet trasévalg som ikke går gjennom hyttefeltet Andersbyvatn.

Vadsø Skiklubb skal også få anledning til å medvirke til trasévalg.

FeFos samtykke til skuterløypa er såkalt betinget. Det betyr at FeFo forbeholder seg retten til å anke dersom de mener at forutsetningene for løypa ikke er ivaretatt.