Ny rapport: Mangel på kompetente lærere i Øst-Finnmark

Dårligst ut i kartleggingen for 8-10 trinn i matteundervisning kommer Gamvik og Berlevåg. I følge rapporten mangler alle lærerne der riktig kompetanse.

illustrasjon lærer klasserom

Bakgrunnen for kartleggingen er de oppdaterte forskriftene om kompetansekrav for å undervise i grunnskolen.

Foto: BERIT ROALD / NTB SCANPIX

– Vi vil ha lærere med høy kompetanse, men det er vanskelig og krever at lærerne vi har i dag får mulighet til å ta videreutdanning, sier Kari Lium, fylkesleder for utdanningsforbundet i Finnmark.

En ny kartlegging av kompetanse i grunnskolene i Øst-Finnmark viser mangel på kompetente lærere. Bakgrunnen for kartleggingen er de oppdaterte forskriftene om kompetansekrav for å undervise i grunnskolen.

Alle kommuner i Øst-Finnmark ble invitert med i kartleggingen. Samtidig ble det hentet inn data fra kommunenes rapportering til Grunnskolenes informasjonssystem (GSI).

Kommuner som har deltatt i den detaljerte kartlegginga er:

  • Vadsø
  • Tana
  • Nesseby
  • Vardø
  • Berlevåg
  • og Sør-Varanger.

Data er basert på tall fra totalt 21 skoler.

– Det er ingen overraskelse, vi visste dette fra før. Men det er bra at det er en undersøkelse som konstaterer dette, og at det ikke er synsing. Her er antall lærere og antall studiepoeng satt opp mot krav om kompetanse, sier Lium.

Kari Lium

Kari Lium, fylkesleder for utdanningsforbundet i Finnmark.

Foto: Gyda K. Hesla / NRK

Kompetansekrav for alle lærere som underviser på 1.-7. trinn er 30 studiepoeng i fagene norsk, norsk tegnspråk, matematikk, engelsk og samisk.

For alle lærere som underviser på 8.-10. trinn er kravet 60 studiepoeng i de samme fagene.

– All undervisning blir bedre om læreren har dyp kompetanse, sier Lium.

Skal videreutdanne lærere

Dårligst ut i kartleggingen for 8-10 trinn i matteundervisning kommer Gamvik og Berlevåg. I følge rapporten mangler alle lærerne riktig kompetanse.

Tove Nornes er konstituert oppvekstleder i Gamvik kommune. Hun sier de har folk i etterutdanningsprogram nå, og har også noen som starer til høsten.

– Vi er en liten kommune med få mennesker, så det kan være vanskelig å komme i mål med dette raskt, sier hun.

Kommunene har ti år på seg til å implementere forskriftsendringa.

– Vi er veldig optimistisk på dette. Det er en høvelig ordning med stipend som kan motivere lærerne i å kvalifisere seg raskt, sier Nornes.

Får ikke denne sjansen igjen

Ingvild Wartiainen er enhetsleder i Sør-Varanger kommune og prosjektleder for kompetansekartleggingsprosjektet til Øst-Finnmark regionråd.

Hun sier at selv om ikke rapporten er helt korrekt, gir den et godt bilde på hva som trengs å gjøres i de forskjellige kommunene

– Det er første året man registrerer kompetanse. Så man kan ikke ta det som 100 prosent fasit, men vi kan bruke det i planlegging av videre utdanning og rekruttering, sier Ingvild Wartiainen

Kari Lium håper kommunene tar ansvar og sørger for at etterutdanning hos lærere blir satt i gang raskt.

– Kommunene kommer aldri til å få så gode muligheter til å få delfinansiering som det de har nå. Hvis de ikke gjør det, så blir det langt dyrere å gjøre seinere, sier hun.