Ny kamp om Nordkapp

Politikere og friluftsfolk reagerer på at Nordkapp kommune har forlenget den omstridte leieavtalen for Nordkapp-platået, melder DN. – Løyvet til å kreve inn avgift er gitt på feil grunnlag og er lovstridig, sier generalsekretær Lasse Heimdal i Norsk friluftsliv. Han har nå klaget på kommunens vedtak. Rica Eiendom betaler 79.095 kroner per år for enerett på platået, her under å kreve inn billettpenger. Rundt 300.000 personer besøker hvert år Nordkapp-platået.