Ny instruks om asylsøkere som kommer over Storskog

Justisminister Anders Anundsen (Frp) har gitt instruks til UDI og UNE om at asylsøkere som kommer til Norge etter å ha hatt opphold i Russland, skal få avslag uten realitetsbehandling.

Storskog

– Det er gitt klare føringer fra departementet om at sakene skal behandles mens asylsøkerne ennå befinner seg på Storskog grensekontrollsted, sier Anundsen.

Foto: Silja Arvola / NRK

– Dette er asylsøkere som vi mener ikke står i fare for å bli forfulgt i Russland, og det er misbruk av asylsystemet når disse velger å reise fra Russland til Norge for å søke asyl, sier Anundsen.

– Det er gitt klare føringer fra departementet om at sakene skal behandles mens asylsøkerne ennå befinner seg på Storskog grensekontrollsted, sier han.

Målet hans er at søkere som får avslag på realitetsbehandling av søknaden i Norge, raskt skal returneres til Russland.

Alle saker vil bli vurdert individuelt for å sikre at man fanger opp søkere som har et reelt behov for beskyttelse, ifølge departementet.

(NTB)