NRK Meny
Normal

Nytt notat: Flytter Kystvakten og bygger opp Garnison Porsanger

I en hemmelig rapport lagt frem for forsvarssjefen forrige uke kommer det frem at Kystvakten ikke lenger skal styres fra Nord-Norge. Derimot kan, i det samme dokumentet, det se ut som at Hæren flytter tilbake til Finnmark og Garnison Porsanger.

Nyter utsikten

I beslutningsdokumentet fremgår det at Forsvaret framover planlegger å bruke vernepliktige i lang større grad enn før.

Foto: Forsvaret

I april fortalte NRK om en potensiell nedleggelse av Kystvaktens hovedbase i Nord-Norge.

I dag refererer avisa Nordlys til nettstedet Aldrimer.no når de skriver at planene er konkretisert i to forslag som skal nå skal legges frem for forsvarsministeren 1.oktober.

Dette etter å ha fått tilgang på gjenparter av beslutningsnotatene som ble lagt frem da forsvarssjef Haakon Bruun Hansen og hans ledergruppe møttes mandag og tirsdag i forrige uke for å sluttbehandle det fagmilitære rådet (FMR) som skal legges fram for forsvarsministeren.

Nord-Norge rammes hardt

Dersom disse forslagene holder frem til 1.oktober, kan det gå hardt ut over arbeidsplasser i Nord-Norge – så mange som 90 arbeidsplasser rammes.

Dersom den foreløpige anbefalningen fra forsvarssjefen og hans ledergruppe holder seg til 1. oktober, vil Sortland rammes hardt, ettersom hovedbasen til Kystvakten ligger der.

Tanken er at basen skal flyttes til Haakonsvern orlogstasjon utenfor Bergen, og Barentshavet skal dermed overvåkes derfra. Også basen på Trondenes utenfor Harstad legges ned, i følge Aldrimer.no.

KV Nordkapp

Gjenparter av beslutningsnotatene viser forslag som skal legges frem for forsvarsministeren 1. oktober. Samtlige forlag involverer en nedleggelse av hovedbasen til Kystvakten på Sortland.

Foto: Forsvaret

Dokumenter gradert unntatt offentligheten

NRK har vært i kontakt med fungerende informasjonssjef i Sjøforsvaret, Kommandørkaptein Fredrik Borgmann, og som sier at dokumentene det refereres til på Aldrimer.no er gradert unntatt offentligheten, altså hemmelighetsstemplet.

– Det kan selvsagt ikke kommenteres. Forsvarssjefens fagmilitære råd (FMR) er ikke endelig før det er overlevert forsvarsministeren 1. oktober 2015. Før den tid skal det drøftes med arbeidstakerorganisasjonene, og det kan fremdeles komme viktige innspill, skriver han til NRK i en epost.

– Aktivitet i nord vil fortsette

Han sier videre at Forsvarssjefen vil komme til å anbefale et forsvar som er i stand til å møte de trusler og sikkerhetspolitiske utfordringer Regjeringen har beskrevet i oppdraget.

KNM Glimt

Mye tyder på at Kystvaktas hovedbase kan bli flyttet sørover. Her er KNM Glimt på tokt i Nord-Norge februar 2015.

Foto: Henriette Dæhli / Forsvarets mediesenter/Sjøforsvaret
Innsatsstyrke

Derimot kan det se ut som hæren vender tilbake til Finnmark, da forslaget innebærer at panserdelen av Telemark Bataljon sendes nordover.

Foto: Christina Gjertsen / Forsvaret

– Den viktigste faktorene for å kunne gjøre dette er kontinuerlig tilstedeværelse med kystvaktfartøy – spesielt i nord, støttet av marinefartøy, maritime patruljefly og andre overvåkningsressurser. Dette vil fortsette, avslutter han.

Hæren tilbake til Finnmark

Nettstedet Aldrimer.no melder også om at de har gjenparter av et dokument som viser forslag for fremtidig organisering av Hæren. Også dette ble behandlet på forsvarssjefens møte.

Noen av hovedpunktene er at panserdelen av Telemark Bataljon sendes nordover, og at garnisonen i Porsangermoen gjenopprettes med en mekanisert kompanistridsgruppe. I tillegg vil Grensevakten styrkes med et jegerkompani.

Hæren skal også i følge forslaget opprette en ny taktisk kommando på Bardufoss i Troms.