Ny flyktningrekord – de rødgrønne vil gi akutt million-støtte

Onsdag kom det 73 flyktninger over grensa til Storskog. Nå vil Helga Pedersen (Ap) gå i bresjen for rask millionstøtte til de berørte kommunene.

Flyktninger i kø på Storskog grensestasjon

ØKER: Denne flyktningkøen ble fotografert på Storskog mandag kveld. Siden er det kommet ytterligere 113 fra Russland til Sør-Varanger.

Foto: Arnstein Jensen / NRK

Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet står sammen bak forslaget som skal opp i Stortinget til uken.

– Vi må bistå de kommunene som har mottak, slik at de klarer å håndtere krav om mer helsehjelp og andre tjenester som kreves av kommunen, sier Helga Pedersen til NRK.

– Vi foreslår helt konkret å bevilge 2 millioner kroner mer til Sør-Varanger kommune på inneværende års budsjett. De har hendene fulle med de to ankomstmottakene de har fått.

Nyheten fra politiet i Øst-Finnmark sent onsdag kveld forsterker inntrykket: I løpet av dagen kom det 73 asylsøkere over grensa fra Russland, en klar ny dagsrekord.

Totalt nærmer det seg 900 flyktninger så langt i år.

Må få drahjelp

I tillegg foreslår de tre partiene å styrke vertskommunetilskuddet til alle de andre kommunene som har asylmottak med til sammen 50 millioner kroner.

– I dag er det litt over 100 kommuner som har asylmottak. Vi mener det er viktig å gi dem drahjelp på slutten av året i en hektisk situasjon, sier Pedersen.

– Når vi skal behandle budsjettet for neste år, må vi selvfølgelig komme tyngre tilbake, både når det gjelder kommunens evne til å etablere asylmottak, og ikke minst til å bosette og integrere flyktninger. For den jobben begynner for alvor neste år.

Håper på flertall

Det gjenstår å se om forslaget får flertall.

– Jeg håper Stortinget kan stå sammen og bistå dem som nå står på dag og natt og tar imot flyktninger på en så verdig måte.

Pedersen sier signalene fra kommunen var tydelige da kommunalkomiteen tirsdag hadde en høring med de berøre etatene, de frivillige organisasjonene og KS.

– Det var to ting som ble trukket fram i høringen. Det var situasjonen for enslige mindreårige asylsøkere og ressursene i de kommunene som har mottak. Det vil vi imøtekomme når vi legger fram innstillinga på fredag, sier Pedersen.

Tirsdag 13. oktober kommer saken opp i Stortinget.

Sykkelberg

Syklene som blir etterlatt på Storskog er blitt symbolet for flyktnigstrømmen.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK