NRK Meny
Normal

– Jeg tror verken politikere eller foreldre er klar over konsekvensene

Et budsjettforslag om å kutte ti lærerstillinger gjør nå at en ny debatt om skolestrukturen i Alta seiler opp.

Anette Berger

Leder i Utdanningsforbundet i Alta, Anette Berger, betegner kuttforslaget som dramatisk for altaskolene.

Foto: Marte Lindi/NRK

Laila Davidsen

Laila Davidsen (H) var med på å fryse den vedtatte nye skolestrukturen.

Foto: Marte Lindi/NRK

Rådmannen i Alta kommune foreslår i sitt budsjett for 2015 å kutte ti lærerstillinger i Alta. Et slikt kutt gjør at en ny debatt om skolestrukturen igjen seiler opp i kommunen. En av pådriverne for en ny debatt nå, er ordfører Laila Davidsen (H).

– Det har vært gjort kutt i lærerstillinger, og etter min oppfatning er det ikke rom for ytterligere kutt. Nå må vi satse på grunnskolen, og kvalitet og innhold, og da er lærerne det viktigste elementet, sier Davidsen.

Det var i vår at opposisjonen sikret seg flertall i kommunestyret, vedtok en ny skolestruktur, der ingen skoler blir nedlagt. I stedet ønsker de å spare inn penger ved å kutte 15 klasser, og 40 lærerstillinger.

– Det som er utfordringen med den strukturen som er vedtatt, er jo at fagmiljøene elimineres. Det at det kun skal være en parallell på hver skole betyr at lærerne mister gode kompetansemiljø, sier Davidsen.

Formannskapsmøte i Alta

Det ble en het debatt om skolestruktur under formannskapsmøtet i Alta kommune onsdag.

Foto: Marte Lindi/NRK

Skoledebatt – igjen

Rådmannens budsjettforslag er første ledd i arbeidet med å tilpasse strukturen til kommunestyrets vedtak.

I formannskapet i Alta i går klarte Høyre, Fremskrittspartiet og Kystpartiet å stoppe prosessen. For første gang hadde de et knapt flertall i denne saken, da en representant hadde permisjon fra møtet.

– Vi er nødt til å vri ressurser over fra oppvekst og kultur over til helse og sosial, sa rådmann Bjørn-Atle Hansen da han i går orienterte formannskapet om sitt budsjettforslag.

Forslaget om lærerkutt tvinger fram en ny debatt om skolestruktur, selv om det kun er fire måneder siden det ble gjort et skolevedtak i kommunestyret.

– Nå ser vi konsekvensene av det vedtaket. Dessverre er konsekvensene ytterligere alvorlig enn det vi ser nå, fordi det kommer til å bli flere kutt fremover hvis man ikke endrer på det vedtaket som ble gjort i kommunestyret, sier ordfører Laila Davidsen.

– Dramatisk

Leder i Utdanningsforbundet i Alta, Anette Berger, betegner kuttforslaget som dramatisk for altaskolene.

– Det vi ser nå er jo et resultat av de kuttene vi har hatt over flere år, og da syns jeg det er merkelig at man er overrasket over den negative utviklingen vi har i Alta, sier Berger.

Nå er altså den vedtatte skolestrukturen satt på vent frem til etter valget i 2015.

Det gjør at man nå kan se for seg nok en runde med debatt om skolene i Alta framover, tror Berger.

– Jeg tror egentlig ikke at verken politikerne eller innbyggerne i Alta er klar over hvordan konsekvensene blir, med det vedtaket som ble gjort i sommer. Det at vi ser nå at vi må redusere enda en gang på lærer stillingene, det er jo dramatisk, sier Berger.

Presse

Fra pressekonferansen der Venstre, Sosialistisk Venstreparti, Arbeiderpartiet og uavhengig representant la frem forslaget om å bevare alle skoler, og i stedet kutte klasser og lærerstillinger.

Foto: Robin Mortensen