Ny bru i Tana i 2018

Til prosjektet Tana bu foreslås det bevilget 30 millioner kroner. Prosjektet omfatter bygging av en ny bru over Tanaelva, samt utbygging av tilgrensende vegnett, inkludert gang- og sykkelveger. Det legges opp til anleggsstart i høsten 2016, og prosjektet ventes åpnet for trafikk i 2018.