Nussir slipper saksbehandlingskø

Direktoratet for mineralforvaltning har seks års saksbehandlingskø for driftskonsesjon for gruvedrift. Det rammer ikke gruveselskapet Nussir, som planlegger oppstart av kobberdrift i Repparfjorden i Vest-Finnmark. Køen gjelder kun gruver som var i drift før den nye mineralloven kom i 2010, og ikke nye gruveprosjekter.