NSR anklager Ap for regelbrudd etter tap av sametingsmakta

Arbeiderpartiet overtok makta på sametinget med et brak. Nå hevder Norske Samers Riksforbund at Ap brøt en rekke regler, både skrevne og uskrevne. Ap avviser beskyldningene.

Sametingets plenumssal

Under Sametingets siste plenumsmøte overtok Arbeiderpartiet makta etter mistillitsforslag mot NSR.

Foto: Denis Caviglia

Budsjettforhandlingene forrige uke førte til stor dramatikk på Sametinget. Og det hele endte opp i et maktskifte. NSR måtte gå, Arbeiderpartiet overtok makten og Vibeke Larsen fra partiet er nå sittende president på Sametinget.

– Vi kommer til å klage inn det som er gjort til kontrollkomiteen. Vi jobber med begrunnelsene og ønsker å se møteboka for å se på hvordan voteringene er gjort.

Det sier nylig avgått sametingsråd Silje Karine Muotka fra Norske Samers Riksforbund (NSR).

Silje Karine Muotka

Nylig avgått sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) mener Ap har brutt en rekke normer og regler i maktovertakelsen på Sametinget.

Foto: Stian Strøm / NRK

NSR reagerer kraftig på at Ap brått overtok de nye maktposisjonene, da de måtte gå av etter mistillitsforslag på Sametinget sist uke.

Muotka viser til at Arbeiderpartiet har beholdt ledende verv som opposisjonen som skal ha – altså NSR.

– Heller ikke ved valg av medlemmer til fagkomiteer og til kontrollutvalget er det gjort endringer som følger skikk og bruk på Sametinget, mener Muotka.

Nå reiser det seg så mange spørsmål og så mye tolkningstvil at det er god grunn til å få en ordentlig gjennomgang av systemet.

Silje Karine Muotka

Nekter for å ha brutt reglene

Arbeiderpartiets gruppeleder Per Mathis Oskal sier jobben de nå skal gjøre ikke avhenger av hvem som sitter med maktposisjonene.

– NSR er representert i komiteene, så dette kan ikke stemme. Men de må selv vurdere om de vil klage eller ikke. Det har jeg ingen kommentar til.

– Men er du enig i at det dere har gjort er brudd på reglene?

– Nei. Hvis man sammenligner med Stortinget er det ikke annerledes. Under fordeling av de forskjellige postene ble NSR tilbudt leder av plan- og finanskomiteen, som de ikke ville ha.

Per Mathis Oskal

Gruppeleder for Arbeiderpartiet Per Mathis Oskal, mener de ikke har brutt noen regler i maktovertakelsen på Sametinget.

Foto: Privat

– Hva tenkte du om det?

– Nei, jeg bare registrerte at de ikke ville ha det, svarer Oskal.

Følger ikke tradisjonen

Muotka bekrefter at de fikk tilbudet, men viser igjen til tradisjonen for dette fra tidligere.

– Det er alltid posisjonen som leder plan- og finanskomiteen. Grunnen er nettopp at budsjettet er et viktig dokument i sametingets system. Vi hadde blitt kastet på mistillit dagen før, så da var det oppsiktsvekkende at Ap mente at vi skulle lede komiteen, fastslår hun.

Til det svarer Oskal følgende;

– Nå er jo budsjettet vedtatt, så uansett så måtte de forholde seg til det.

Sametingsrådet fra AP

Dette er det nye sametingsrådet som nå styrer på Sametinget. F.v. Lars Filip Paulsen (H), Mariann Wollmann Magga (Ap), Inger Eline Eriksen (Árja), sametingspresident Vibeke Larsen (Ap) og Ronny Wilhelmsen (Ap).

Foto: Preassagovva / Samediggi

Vanskeligere samarbeid

Forsker på sametingsvalg, Eva Josefsen, tviler på at Ap brøt noen skrevne regler. Men det er tradisjonen at opposisjonen har plenumslederen. Det har smurt samarbeidsklimaet mellom partene, noe som nå blir vanskelig.

– Man vil kunne oppleve at en opposisjon som ser at flertallet har brukt makta si i slike oppnevninger, vanskeligere får støtte av flertallet der det normalt ville kommet kompromisser, sier Josefsen.

– Etter neste valg og hvis det skulle være sånn at vi skulle tiltre i noen posisjon, så håper jeg inderlig at ikke vi viser den samme lave respekt for opposisjonen som vi blir vist nå, sier Muotka.

Arthur Johan Tørrfoss

Arthur Tørrfoss, sametingsrepresentant fra Frp er leder i kontrollkomiteen på Sametinget, men vil ikke uttale seg om NSRs klage før den er behandlet av komiteen.

Foto: Sigve Nedredal / NRK