NRK Meny
Normal

NRKs valgomat: Flertall mot sjødeponi i Repparfjord

Over halvparten av de som har tatt NRKs valgomat for Kvalsund kommune, mener det ikke er riktig å tillate sjødeponi fra gruvedrifta i Repparfjorden.

Repparfjord

Et flertall av de som har tatt NRKs valgomat for Kvalsund kommune mener det ikke er riktig å bruke Repparfjorden til sjødeponi for gruvedrift.

Foto: Allan Klo/NRK

Valglogo

Kommunestyret i Kvalsund har for lengst godkjent gruveplanene til Nussir i Repparfjorden, hvor det planlegges at gruveavfallet skal legges i sjøen – såkalt sjødeponi.

Men ifølge brukerne av NRKs valgomat er motstanden mot sjødeponi stor.

Etter at 76 personer hadde tatt NRKs valgomat for Kvalsund kommune var 47,4 prosent helt uenig i påstanden om at «det er riktig å tillate deponering av gruveavfall i Repparfjorden».

5,3 prosent var delvis uenig i påstanden, mens 3,9 prosent ikke har noen mening.

28,9 prosent er helt enig i at sjødeponi er riktig håndtering av gruveavfallet, mens 14,5 prosent er delvis enig.

Mener opinionen har snudd

Ordførerkandidat Yngve Nilsen i Kvalsund SV er svært glad for at brukerne av valgomaten støtter SVs syn.

Yngve Nilsen

Yngve Nilsen, Kvalsund SV.

Foto: Bente Bjercke

– Det viser at vi har nådd fram med fakta. Det har kommet fram mange ting etter behandlingen i kommunestyret, og folk har nok tenkt seg mer om. At det ikke er så rosenrødt som det ble fremstilt til å begynne med, sier Nilsen.

Han er ikke imot gruvedrift, men mener Repparfjorden er uegnet for sjødeponi. Foreløpig mangler gruveselskapet Nussir utslippstillatelse fra Miljødirektoratet for å komme i gang – en tillatelse Nilsen tviler på at selskapet vil få. Uansett mener han innbyggernes syn på saken må få betydning.

– Folket sin mening må alltid ha noe å si. Hvis opinionen har snudd, så burde det ha en innvirkning, mener SV-politikeren.

Finn ditt parti

NRKs valgomat ble lansert for to uker siden, og inneholder en rekke påstander om lokale og nasjonale saker som brukerne må ta stilling til. Du velger selv hvilken kommune du vil teste deg i, og til slutt kommer valgomaten med en anbefaling på hvilket parti du er mest enig i.

NRK Finnmark og Amedias valgkampturne.

Se valgdebatten fra Kvalsund i reprise her. Gruvedrift er et av temaene.

Positiv til kommunesammenslåing

Av andre påstander for Kvalsund kommune er brukerne av valgomaten positive til en kommunesammenslåing med Hammerfest.

Hele 44,7 prosent er helt enig i påstanden om at Kvalsund bør slå seg sammen med Hammerfest kommune.

18,4 prosent er helt uenig.

I Hammerfest er sammenslåingsviljen også stor. I hvert fall hvis man skal tro de 656 personene som har tatt valgomaten. 45,4 prosent er helt enig i at Hammerfest bør slå seg sammen med Kvalsund kommune. 10,4 prosent er helt uenig.

Kvalsund og Hammerfest er de to kommunene i Finnmark hvor kommunesammenslåing møtes med størst positivitet. Gamvik kommune ligger også høyt. Der stiller 41,7 prosent av brukerne av valgomaten seg positiv til kommunesammenslåing.

Desidert størst motstand mot kommunesammenslåing er det i Hasvik med hele 64,9 prosent som er helt uenig. Deretter følger Karasjok (45,1 prosent) og Vardø (42,9 prosent).

Slik svares det

Brukerne av valgomaten testes mot en rekke lokale påstander. Her er et utvalg med høy svarprosent den ene eller andre veien:

 • Alta: «Oppdrett av laks i Altafjorden bør økes for å sikre ringvirkninger og arbeidsplasser» – 42,1 prosent er helt uenig
 • Berlevåg: «Det må bygges nytt basseng i Berlevåg, selv om det er dyrere enn å restaurere det gamle bassenget» – 44,7 prosent er helt enig
 • Båtsfjord: «Det er riktig av Båtsfjord kommune å bruke millioner av kroner på Syltefjordveien» – 38,3 prosent er helt uenig
 • Gamvik: «Det var riktig av Gamvik kommune å forplikte seg økonomisk i Kystaksjonen» – 34,4 prosent er helt enig
 • Lebesby: «Det må satses mer på oppdrett i kommunen» – helt enig 25,7 prosent
 • Loppa: «Selv med dårlig råd må Loppa tilby ungdom sommerjobb i kommunen» – 75,2 prosent er helt enig
 • Måsøy: «Antall kommunestyrerepresentanter bør reduseres» – 49,1 prosent er helt enig
 • Nesseby: «Det bør innføres eiendomsskatt i hele Nesseby dersom kommuneøkonomien forverrer seg» – 39,5 prosent er helt uenig
 • Nordkapp: «Å få på plass oljeindustri i kommunen er et riktig veivalg for Nordkapp» – 65,0 prosent er helt enig
 • Porsanger: «Det var nødvendig å legge ned skolen i Børselv og ungdomsskolen Billefjord» – 42,6 prosent er helt uenig
 • Sør-Varanger: «Industriplanene på Tømmerneset må skrinlegges for å beskytte reindrifta i området» – 51,4 prosent er helt uenig
 • Tana: «Et felles ungdomsskoletrinn for elever som ikke har samisk som førstespråk, bør legges til den nye skolen i Tana bru» – 47,3 prosent er helt enig
 • Vadsø: «Vadsø bør ta imot færre flyktninger» – 42,1 prosent er helt enig
 • Vardø: «Det var greit at Vardø kommune brøt loven om offentlige anskaffelser da flerbrukshuset ble bygget» – 40,4 prosent er helt uenig