NRK-avsløring gir ny behandling i Stortinget

SV og Rødt krever ny stortingsbehandling om innkjøp av satellitter. Ifølge en høring i Representantenes hus i USA skal satellittene gi bredbånd for amerikanske styrker nord for Polarsirkelen, men det har vært helt ukjent for norske politikere.

Norske satellitter for å gi bredbånd nord for Polarsirkelen.

NETTBASERT KRIGFØRING: De to satellittene skal gå i bane rundt jorda og veksle med å kunne gi bredbånd til alle amerikanske militære enheter nord for Polarsirkelen kloden rundt.

Foto: Space Norway

Mandag sa Stortinget enstemmig ja til å gå inn med én milliard kroner i garanti til prosjektet.

Regjeringa forsikret at de to satellittene skulle ta strategiske nasjonale hensyn, noe som ville betydd at «prosjektet ivaretar Forsvarets behov for militært bredbånd under norsk kontroll.»

SVs leder Audun Lysbakken varsler en endret holdning til nye norske satellitter etter de nye opplysningene fra NRK.

– For oss handler dette om at vi ikke vil at Norge skal inngå i noe som kan bidra til det livsfarlige atomvåpenkappløpet. Og det handler om at vi ønsker lavere spenning i nordområdene. Da skal vi være veldig forsiktige med å inngå nye militære samarbeid med USA, sier Audun Lysbakken.

Amerikanske atom-ubåter kan være på tokt over et halvt år.

Rødt vil ha Stortinget med på at satellittene ikke skal bli et redskap for de amerikanske atomubåtene som jevnlig patruljerer Nordområdene.

Foto: Petty Officer 1st Class Benjamin Lewis / U.S. Navy

– Opplysninger av avgjørende karakter

I et brev til Stortingets presidentskap skriver Audun Lysbakken at opplysninger om amerikansk militært samarbeid i satellittprosjektet er av avgjørende karakter for at Stortinget skal kunne gjøre en helhetlig vurdering av saken.

SV og Rødt står sammen om å fremme et såkalt Dokument 8-forslag, som gir krav om behandling i plenum. De to partiene krever grundig informasjon fra regjeringa, sier stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes:

– Regjeringa må raskt fremme en sak for Stortinget der de redegjør for saken i sin fulle bredde, og ikke minst koblinga til det amerikanske atomubåtprogrammet. Alle forhandlinger om samarbeid med USA om satellittene stilles i bero inntil Stortinget fatter nytt vedtak.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes

Stortingsrepresentant for Rødt, Bjørnar Moxnes, mener Stortinget må kreve at alle forhandlinger med USA må stoppes inntil Stortinget gjør et nytt vedtak.

Foto: Junge, Heiko / NTB scanpix

Koblet til globalt nettverk

Ifølge flere kilder vil de to norske satellittene bli utstyrt med amerikansk militært utstyr for å ta imot og sende informasjon til blant annet atomubåter, radaranlegg og droner.

Bakkestasjonen er den amerikanske militærbasen Clear Air Force Station i Alaska med forbindelse til Camp Roberts i California, som er tilknyttet alle våpengrener.

Senterpartiets forsvarspolitiske talsperson Liv Signe Navarsete synes det er merkelig at Representantenes hus er orientert, men ikke Stortinget.

– Det er rart i og med at man kan lese referat fra høring i Representantes hus om denne avtalen. Dette er tydeligvis vel kjent i USA. Hvorfor den da ikke skal kunne nevnes i Norge, det kan man bare spekulere i, sier Navarsete. Også Senterpartiet krever at regjeringa legge fram mer informasjon til Stortinget.

liv Signe Navarsete

Senterpartiets Liv Signe Navarsete har vanskelig for å forstå hvorfor Stortinget ikke kunne bli informert når Representantenes hus ble det.

Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

– Langvarig ukultur

Tidligere offiser og ansatt i etterretningstjenesten, Anders Hellebust, er i sluttfasen av en doktorgradsavhandling om løgn i omtålige sikkerhetspolitiske saker. Hellebust mener satellittsaken er uttrykk for en langvarig ukultur.

– Dette er det vi kaller «business as usua, og dobbel bokføring hvor Forsvarsdepartementet svarer på noe og ikke tar med det sentrale. Resultatet er at stortingsrepresentanter ikke er informert. Det er rart at de tør å fortsette på denne måten.

– Hvilket grunnlag har du for å si at det er en tradisjon?

– Blant annet den såkalte Loran-C-saken på 70-tallet, og en rekke andre saker senere som viser at man er veldig lemfeldig med sannheten.

Spesialrådgiver i Forsvarsdepartementet, Birgitte Frisch, skriver i en e-post at «vi informerer selvsagt Stortinget på korrekt vis.». Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen sier i en kommentar at tilsagnet til satellittene er gitt med forbehold om at «prosjektet ivaretar Forsvarets behov under norsk kontroll.»