Norterminal: – Vi har brukt 30 millioner kroner på et brutt løfte

Før byggearbeidet er satt i gang har Norterminal brukt 30 millioner kroner for å planlegge oljeterminal i Kirkenes. Nå frykter investor at kommunepolitikere som har snudd kan velte hele prosjektet.

Jacob B. Stolt-Nielsen

Det var en skuffet Jacob B. Stolt-Nielsen som møtte pressen etter kommunestyremøtet i Sør-Varanger forrige uke. Han sier at hele Norterminal-prosjektet nå er i fare.

Foto: Ole-Tommy Pedersen/Finnmarken

Det blåser friskt i Kirkenes. Forrige uke besluttet politikerne i Sør-Varanger at det er opp til staten å bestemme hvor den nye stamnetterminalen, hovedhavnen, for Barents-regionen skal bygges.

For investor og tankterminalgründer Jacob B. Stolt-Nielsen og Norterminal var dette et stort tilbakeslag. I over fire år har Stolt-Nielsen jobbet for å realisere en oljeomlastingsterminal utenfor Kirkenes.

Utgangspunktet for Norterminals beslutning om å satse på Gamneset, et område på nordvestsiden av Tømmerneset, var at staten ville etablere sin hovedhavn for Barentsregionen i Leirpollen – på nordøstsiden av samme nes.

– Ga sitt personlige ord

For der det kommer statlig hovedhavn, kommer det også offentlig betalt vei og strøm.

– Jeg er skuffet over at kommunestyret i Sør-Varanger har gått fra å være enstemmig i denne saken, til å bli delt. Da vi kom til Kirkenes ble vi presentert for planene som forelå på Tømmerneset. Vi snakket med alle de store partiene, vi snakket med reindriften og vegvesenet. Og alle ga sitt ord, personlig, på at det var den planen man skulle følge.

– Og det var viktig for oss – for vi måtte ha alle om bord for å realisere planene. Dette er store planer, med store kostnader. Situasjonen nå er at vi har brukt 30 millioner kroner på Gamneset, basert på det ordet som ble gitt, sier Stolt-Nielsen.

Måtte forklare seg i Moskva

Dagen etter kommunestyrevedtaket i Kirkenes dro Stolt-Nielsen til Moskva for møter med russiske oljekunder.

Russiske oljeselskaper er nå interesserte i å vite om det vil være mulig å bygge en oljeomlastingsterminal i Sør-Varanger, og når.

– Vi gir ikke opp, men kommunestyrets avgjørelse har satt prosjektet i fare, sier Stolt-Nielsen.

Han understreker at Kirkenes er det beste stedet for å etablere en oljeomlastingsterminal i Nord-Norge, og at Norterminal ikke har gitt opp forsøket på å etablere seg i Sør-Varanger.

Blant annet går nå Norterminal i gang med en mulighetsstudie for området i Leirpollen. Stolt-Nielsen sier at han har fått så mange henvendelser fra oljeselskaper som vil etablere seg i Kirkenes at Norterminal selv vil bygge kai i Leirpollen.

Oljeomlasting Bøkfjorden

Norterminal driver såkalt skip til skip-omlasting av olje i dag, men ønsker å flytte denne aktiviteten over på land.

Foto: Tarjei Abelsen / NRK

«Politisk risiko»

Men Stolt-Nielsen peker samtidig på den politiske risikoen Sør-Varanger kommune nå tar:

– Hele oljeverden sitter og ser på Kirkenes nå. Og om det er en ting som oljeselskapene vurderer er om det er en politisk risiko. For å etablere seg her trenger man politisk stabilitet. Vil man nå si: «Norterminal brukte 30 millioner kroner på det alle var enige om, helt til man ombestemte seg», sier Stolt-Nielsen og legger til:

– Kirkenes må akseptere at det kommer inn store internasjonale aktører for å realisere store internasjonale prosjekter. Vi er et av verdens ledende terminalselskaper. Vi har investert 16 milliarder kroner verden over. Er det skepsis til vår størrelse?

– Kirkenes er det beste stedet å etablere en slik terminal, men nå må noen sette seg ned, puste ut og snakke sammen. Jeg håper at jeg har kredibilitet nok til at folk tar meg alvorlig.

Vei- og industriutbygging på Tømmerneset i Sør-Varanger

Tømmerneset, Sør-Varanger.

Foto: Ortofoto fra Kommunedelplan for Tømmernes / Norconsult